Wolny czas na emeryturze - jak go wykorzystać?

Osoby starsze, będące na emeryturze, mają zdecydowanie więcej czasu wolnego do zagospodarowania. Część z nich jest w stanie sama go sobie zorganizowane, jednak duża grupa seniorów potrzebuje w tym zakresie dodatkowego wsparcia. Jak je zapewnić i jednocześnie zmotywowane osoby starsze do aktywnego życia
fit.pl
2013-12-16 00:00
Udostępnij
Wolny czas na emeryturze - jak go wykorzystać?
Opieka%20nad%20seniorem%20-%20Promedica24%20(2)Jak spędzić wolny czas na emeryturze? Osoby starsze, będące na emeryturze, mają zdecydowanie więcej czasu wolnego do zagospodarowania. Część z nich jest w stanie sama go sobie zorganizować, jednak duża grupa seniorów potrzebuje w tym zakresie dodatkowego wsparcia. Jak je zapewnić i jednocześnie zmotywować osoby starsze do aktywnego życia? Seniorzy często nie są w stanie sami sobie zaplanować czasu. Uatrakcyjnienie dnia jest jeszcze bardziej skomplikowane dla osób, które mają problemy zdrowotne. Na ich najbliższych spoczywa trudna rola – muszą nie tylko ich wspierać w codziennych obowiązkach i czynnościach, ale także dbać o ich motywację i dobre samopoczucie. „Opiekun seniora może być towarzyszem, może pomagać lub wyręczać osobę starszą w codziennych czynnościach. Może także pomagać w bardziej wymagających sytuacjach np., gdy senior jest ciężko chory, nie jest w stanie wychodzić z domu lub wstać z łóżka. Niezależnie od tego musimy pamiętać, że to wciąż osoba potrzebująca kontaktu i zainteresowania. To do nas należy zadbanie także o te potrzeby” – mówi Dorota Machnik, Dyrektor Operacyjna firmy Promedica24, lidera usług opieki nad seniorami w Polsce i za granicą.

Aktywny senior, będący w jesieni życia nie powinnien zapominać się o możliwościach rozwoju i dokształcania się. Dzięki temu można efektywnie wykorzystać swój nadmiar czasu wolnego. Poza ofertami popularnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku organizowanych jest wiele zajęć edukacyjnych i warsztatów dla osób starszych, w tym: komputerowe, ceramiczne, malarskie, fotograficzne czy kulinarne. Wybór zależy od indywidualnych upodobań. Poza funkcją edukacyjną pomagają one także osobom powyżej 60. roku życia nawiązać nowe kontakty. Nie wszystkie osoby starsze mają tego świadomość, a my powinniśmy w miarę możliwości informować ich o tym. Seniorzy, swój czas wolny mogą także poświęcić na lokalną działalność polityczną, np. angażując się w rady seniorów. W październiku tego roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, która wprowadza możliwość tworzenia rad seniorów w gminach i ich jednostkach pomocniczych, co doprowadziło do zrównania sytuacji osób starszych w różnych jednostkach samorządu terytorialnego.

To ujednolicenie może dodatkowo zachęcić seniorów do uczestnictwa w lokalnym życiu politycznym. Kluczowym czynnikiem wpływającym na kondycję psychiczną osób starszych jest dawanie im poczucia, że są potrzebni, np. poprzez włączanie ich do życia codziennego domowników. Takie poczucie może u nich dodatkowo wzrastać, jeśli swój czas wolny poświęcą na pomaganie innym. Seniorzy mogą np. angażować się w wolontariat. Inicjatyw jest wiele, zarówno na gruncie lokalnym, jak i ogólnopolskim. Warto zachęcać do takich działań w szczególności te osoby, które stale poszukują kontaktu z innymi. Świetnym pomysłem, który pozytywnie odbije się nie tylko na samopoczuciu, ale i na zdrowiu seniora jest spacer z kijami, czyli tzw. nordic walking. W wielu miastach można zapisać się na specjalne zajęcia dla osób starszych, a jeśli takich zajęć brakuje, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zorganizować.

Odprężający spacer ze specjalnymi kijami nie męczy, a przy okazji jest świetną okazją do nawiązania nowych znajomości w grupie oraz utwierdza w przekonaniu, że robimy coś dobrego dla własnego zdrowia. Spędzanie czasu z seniorem w domu Czasami seniorzy nie są w stanie lub nie chcą spędzać czasu w sposób czynny. Istnieje jednak kilka sposobów na urozmaicenie codzienności. Należy pamiętać, że osoby starsze poza potrzebą wsparcia mogą także wsparcia udzielać. Seniorzy to osoby doświadczone, które wiele przeżyły, a my możemy czerpać z ich wiedzy i doświadczeń. Traktowanie seniora jak autorytetu prowadzi do obopólnych korzyści. My otrzymujemy wsparcie lub poradę, a osoba starsza znów czuje, że jej rola jest istotna w życiu bliskich. Miłą formą zagospodarowania czasu wolnego jest wspólne gotowanie. Każdy z nas kojarzy poszczególne smaki z określonymi wydarzeniami z życia. Wspólnie z osobą starszą możemy je odtwarzać.

Seniorzy będą przywoływać z pamięci wydarzenia, które wiążą się z konkretnymi potrawami, smakami, co może wzbudzać wiele pozytywnych emocji. Dodatkowo możemy także zachęcić seniora do nauki gotowania – próbowania coraz to nowych przepisów. Oczywiście nie należy zapominać o rozrywce, której także potrzebują osoby starsze. Możemy grać wspólnie w rozmaite gry planszowe i karciane. Ponadto, opiekując się seniorem, którego stan zdrowia nie pozwala na opuszczanie domu, możemy postarać się, aby spotkania towarzyskie ze znajomymi, a także spotkania i uroczystości rodzinne odbywały się w jego mieszkaniu.

Jednak czasami to, co wydaje się najprostsze może być najskuteczniejsze. „Aktywne słuchanie, dyskutowanie z osobą starszą jest bardzo ważne. Służy budowaniu dobrej relacji, wzajemnego zaufania, a także sprawia, że senior nie czuje się niepotrzebny i pomijany w życiu rodzinnym” - mówi Dorota Machnik, Dyrektor Operacyjna Promedica24. „Dyskusje mogą toczyć się na wiele prozaicznych tematów, ale o wiele ciekawiej może być, gdy wspólnie obejrzymy interesujący film, przeczytamy wybraną pozycję książkową czy posłuchamy muzyki - to wszystko może stać się wstępem do ciekawej wymiany zdań”.

Jeżeli sami nie możemy zająć się osobą starszą, warto skorzystać z zewnętrznej pomocy. Promedica24 to firma, która świadczy usługi opieki dla seniorów zarówno w Polsce, jak i za granicą. W zależności od potrzeb, dzięki niej możemy zapewnić naszym bliskim doświadczonego i przyjaznego opiekuna, który zajmie się podopiecznym przez kilka godzin dziennie, kilka dni, a nawet może z nim zamieszkać. Opiekun może zajmować się codziennymi obowiązkami seniora, a także zapewniać podstawową opiekę.

www.senior.fit.pl