Poradnik Seniora o nowych emeryturach z Dziennikiem Gazetą Prawną już w kioskach!

Już od najbliższego poniedziałku, tj. 24 lutego w kioskach z Dziennikiem Gazetą Prawną seniorzy znajdą najnowszy, praktyczny poradnik o obecnych i przyszłych emeryturach. Jak korzystnie obliczyć emeryturę na starych i nowych zasadach? Jak zmieniają się emerytury z OFE, tego dowiecie się nie tylko kupując gazetę, praktyczny poradnik dla emerytów, będzie można zamówić także w formie książkowej!  
fit.pl
2014-02-21 00:00
Udostępnij
Poradnik Seniora o nowych emeryturach z Dziennikiem Gazetą Prawną już w kioskach!
okladka 1Obowiązujące przepisy przewidują różne możliwości przejścia na emeryturę.Zarówno osobom urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., jak i urodzonym po 1948 r. świadczenie to przysługuje przede wszystkim po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, zróżnicowanego od 1 stycznia 2013 r. – w zależności od daty urodzenia wnioskodawcy. Kobiety urodzone po 31 grudnia 1948 r., które na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) i na subkoncie zgromadziły wystarczającą ilość środków, mają prawo również do okresowej emerytury kapitałowej. Wcześniej, bo po ukończeniu obniżonego wieku emerytalnego (62 lata – kobieta i 65 lat – mężczyzna), można przejść na emeryturę częściową w wysokości 50 proc. podstawowego świadczenia.

Na razie jednak z możliwości tej mogą skorzystać wyłącznie mężczyźni, którzy osiągnęli wspomniany wiek, a nie ukończyli przewidzianego dla nich wieku powszechnego. Nadal możliwe jest uzyskanie jednej z wcześniejszych emerytur, zarówno przez osoby urodzone przed 1949 r., jak również – po spełnieniu pewnych dodatkowych warunków – przez urodzonych po 1948 r. Dotyczy to m.in. pracowników z długim stażem ubezpieczeniowym, zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, nauczycieli, kolejarzy, górników, twórców i artystów. Trzeba jednak pamiętać, że wniosek o przyznanie takiego świadczenia można zgłosić przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. Dodatkowa możliwość nabycia wcześniejszych uprawnień emerytalnych przewidziana jest dla zatrudnionych w szczególnych warunkach lub przy pracach o szczególnym charakterze (emerytura pomostowa), a także dla nauczycieli (nauczycielskie świadczenie kompensacyjne).

W 2014 r. nie zmieniają się w istotny sposób zasady ustalania wysokości emerytur. Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r., a także w latach 1949–1968, które do końca 2008 r. spełniły warunki wymagane do uzyskania wcześniejszej emerytury, zachowają prawo do starych zasad obliczenia. Otrzymają świadczenie zależne do zarobków uzyskanych w wybranych latach w czasie kariery zawodowej, aktualnej kwoty bazowej oraz udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych. Emerytura dla pozostałych osób wyliczana jest na nowych zasadach. Jej wysokość zależy od składek i kapitału początkowego zgromadzonych na indywidualnym koncie w ZUS. Nowym rozwiązaniem jest uwzględnianie w określonych przypadkach w podstawie obliczenia emerytury również środków zewidencjonowanych na subkoncie.

To skutek wejścia w życie od 1 lutego 2014 r. nowych przepisów dotyczących wypłat emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Przepisy te wprowadziły wiele istotnych zmian w systemie emerytalnym, dotyczących m.in. przenoszenia środków zgromadzonych w OFE do ZUS, ustalania okresowych emerytur kapitałowych, a także obliczania i przeliczania emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) z uwzględnieniem również środków przeniesionych do ZUS z OFE. Warto zaznaczyć, że już niedługo będzie można zgłosić wniosek o wypłatę emerytury przyznanej przed styczniem 2011 r. i zawieszonej w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w październiku 2011 r. Możliwość ta będzie dotyczyła osób, których roszczenia nie zostały zrealizowane w postępowaniu sądowym. W 2014 r. emerytów i rencistów czeka też, podobnie jak w ubiegłym roku, waloryzacja świadczeń. Wzrosną również kwoty dodatków oraz najniższych emerytur i rent. Od 1 marca 2014 r. zmieni się kwota bazowa uwzględniana przy obliczaniu niektórych świadczeń.

Kupuj w tym tygodniu Dziennik Gazetę Prawną z praktycznymi poradnikami dla seniorów.

Książki możesz również zamówić, dzwoniąc: 22 761 31 27

http://www.gazetaprawna.pl/promocje2/senior

www.senior.fit.pl