Zmiany w przepisach regulujących przejście na emeryturę, które rząd zamierza wprowadzić od 1 stycznia 2011 r. spowodują, że rzesza seniorów o niskich emeryturach znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej  
fit.pl
2010-12-17 00:00
Udostępnij
Emerytura czy wypłata?
Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach komentuje Robert Majkowski, prezes Funduszu Hipotecznego DOM – lidera rynku odwróconej hipoteki w Polsce, uczestnik prac nad ustawą przygotowywaną przez Ministerstwo Finansów regulującą odwrócony kredyt hipoteczny

Dotychczas państwo dawało im możliwość łączenia zatrudnienia z pobieraniem świadczenia emerytalnego. Od stycznia wszyscy seniorzy, którzy zamierzają przejść na emeryturę, lub zdecydowali się na ten krok po 8 stycznia 2009 r. będą musieli dokonać decyzji, która może skutkować obniżeniem poziomu życia seniora. Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zmiany dotkną 60 tys. pracowników.

Zmiana zapisów spowoduje u wielu osób odłożenie w czasie decyzji o przejściu na emeryturę. Licząc się z tym rząd ma nadzieję na oszczędności w ZUS. Jednak dłuższy staż pracy oznacza, że w przyszłości tym osobom trzeba będzie wypłacać wyższe emerytury, więc oszczędności są pozorne. Co więcej osoby, które teraz dorabiają na „złotą jesień życia”, dostrzegą znaczne korzyści w pracy „na czarno”. I wiele z nich na pewno skorzysta z opcji nieewidencjonowanego dochodu.

W takiej sytuacji warto podkreślić, że istnieje możliwość uzyskiwania trwałego, dodatkowego dochodu dla osób, które ukończyły 65 rok życia. Taką szansę stwarza hipoteka odwrócona, czyli dożywotnia renta hipoteczna otrzymywana w zamian za przekazanie własności do mieszkania. W Polsce od 2008 roku taką usługę świadczą jedynie wyspecjalizowane instytucje finansowe. W świetle obowiązujących przepisów, ani banki, ani towarzystwa ubezpieczeniowe nie mogą jej proponować.

W Ministerstwie Finansów trwają co prawda prace nad ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym mające zmienić ten stan rzeczy, jednak biorąc pod uwagę ich zakres (do projektu założeń do ustawy zgłoszono 184 uwagi) i niewielkie zainteresowanie banków, nie sądzę by w najbliższym czasie renta hipoteczna była dostępna w tych instytucjach. Co więcej, opracowywana ustawa zakłada wypłatę świadczenia tylko przez z góry określony czas, w przeciwieństwie do obecnych rozwiązań, gdzie świadczenie renty hipotecznej wypłacane jest dożywotnio.

Hipoteka odwrócona to nowy produkt w Polsce i potrzebuje czasu, by zakorzenić się w świadomości społeczeństwa, zmienić postrzeganie pewnych kwestii. Przede wszystkim społeczeństwo musi uznać, że nieruchomość jest takim samym aktywem, jak akcje czy fundusz emerytalny. Dom dziadka musi stać się w oczach wnuków finansowym zabezpieczeniem godnej starości seniora. To mozolny proces, ale przechodziły go i Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Węgry. Dzisiaj to te kraje są naszym wzorcem w budowaniu oferty odwróconej hipoteki dla polskich emerytów.

www.fit.pl