Wcześniejsza emerytura to przywilej, na który nie każdy senior może sobie pozwolić. Z emerytur pomostowych mogą skorzystać tylko przedstawiciele niektórych zawodów, np. wykonujących szczególnie ciężką i niebezpieczną pracę  
fit.pl
2010-11-09 00:00
Udostępnij
Dla kogo emerytury pomostowe?
emeryciEmerytura pomostowa przysługuje osobom, pracującym w szczególnie trudnych, szkodliwych warunkach lub wykonujących niebezpieczny zawód, kótre nie mogą skorzystać z wcześniejszej emerytury, ze względu na brak odpowiedniego stażu pracy.

Emerytura pomostowa jest wypłacana w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat mężczyźni.


Komu przysługuje przejście na emeryturę pomostową?

- osobom , które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku

- ukończyły 55 lat (w przypadku kobiet) oraz 60 mężczyźni

- posiadają staż pracy wynoszący przynajmniej 20 lat dla kobiet i przynajmniej 25 dla mężczyzn)

- oraz przed 1 stycznia 1999 roku były zatrudnione przez co najmniej 1 dzień na stanowiskach i przy pracach wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. ( chodzi o szczególny charakter wykonywanej pracy)

- po 31 grudnia 2008 r. wykonywały prace w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze wymienioną w załączniku do ustawy o emeryturach pomostowych

- przynajmniej 15 lat pracowały w szczególnie trudnych warunkach

 - rozwiązały umowę o pracę

[-------]

emerytura pomostowaW przypadku niektórych zawodów takich jak służby, górnicy, hutnicy, maszyniści pojazdów tradycyjnych można przejść na emeryturę znacznie wcześniej niż w wieku 55 i 60 lat. Do przejścia na emeryturę w tych przypadkach konieczne jest złożenie orzeczenia o niezdolności do dalszego wykonywania pracy w tym zawodzie.

Jak złożyć wniosek?

Żeby otrzymać emeryturę pomostową należy zgłosić wniosek o jej przyznanie do rejonowego oddziału ZUS. Można także zrobić to poprzez swojego pracodawcę. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Takie zaświadczenie powinien wystawić pracodawca, ma on również obowiązek prowadzić wykaz stanowisk pracy, gdzie wykonywana jest praca w szczególnych i trudnych warunkach.

Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje Ci prawo odwołania do sądu ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od otrzymania decyzji.

Wysokość pomostówki

Wysokość emerytury pomostowej nie może być niższa niż kwota najmniejszej emerytury wypłacanej przez ZUS od 1 marca 2010r. Czyli 706,29 zł miesięcznie.

Dodatkowo, jeśli jesteś członkiem OFE, przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne zgromadzone na Twoim koncie zostaną zwiększone przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym, stanowiącym stosunek pełnej wysokości składek do wysokości zapisanej na Twoim koncie.

www.fit.pl