Nowy rok przyniósł mnóstwo zmian, także tych dotyczących emerytów i ich stosunku do pracy. Sprawdź, co czeka emeryta, który nadal nie rozwiązał stosunku pracy z pracodawcą  
fit.pl
2011-02-17 00:00
Udostępnij
Senior w pracy, ale bez emerytury?
senior emerytura pracaOkazuje się, że seniorzy, którzy mają jeszcze status osoby zatrudnionej, osiągając wiek emerytalny mogą mieć problem z wypłacaniem świadczenia. Prawo do emerytury będzie zawieszone bez względu na wysokość osiąganego przychodu. Emerytury będą wypłacane dopiero po rozwiązaniu stosunku do pracy z pracodawcą i osiągnięciu wieku emerytalnego.

Seniorzy, którzy zrezygnują z pracy przed przejściem na emeryturę -  uregulują z procodawca swój stosunek do pracy, powinni jak najszybciej zgłosić odpowiedni wniosek o podjęcie emerytury.

Podczas składania wniosku o podjęcie wypłaty emerytury należy dołączyć do niego świadectwo pracy. Zamiast świadectwa można także przedstawić dokument odzwierciedlający status zatrudnienia oraz potwierdzający fakt i datę rozwiązania stosunku do pracy.

Kogo dotyczy nowy przepis?

Przepis ten wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i od tej daty jest realizowany przez ZUS. Ustawa, z którą go wprowadzono zawiera regulację, definiującą iż emerytury zawarte przed dniem 1 stycznia zostaną zawieszone od 1 października 2011 w przypadku, gdy nie zostanie rozwiązany stosunek do pracy zawarty przed ich przyznaniem.

Regulacja ta stosowana jest do emerytur, do których senior nabył prawa począwszy od daty wprowadzenia przepisu. Jeśli zaś emerytura została przyznana w latach 2010 lub wcześniejszych, a senior nadal pracuje, przepis będzie obowiązywał dopiero od 1 października 2011r.

www.senior.fit.pl