Światowy Dzień Praw Osób Starszych

Każdego dnia w Polsce i na świecie łamie się prawa seniorów. 15 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Praw Osób Starszych (World Elder Abuse Awareness Day) skierowany do osób pokrzywdzonych, zaniedbywanych, opuszczonych przez rodzinę a przede wszystkim wykorzystywanych w najbliższym otoczeniu
fit.pl
2012-06-15 00:00
Udostępnij
Światowy Dzień Praw Osób Starszych
senior couple1Nie tylko 15 czerwca, ale także przez cały rok powinniśmy dbać o to, by ludzie starsi wokół mieli szansę na godne przeżywanie swojej starości.

Na całym świecie ofiarą przemocy, opuszczenia i zobojętnienia padają najbliżsi: dziadkowie, babcie, osoby, które ze względu nie tylko na swój wiek, ale także mądrość i doświadczenie życiowe powinny być traktowane z należytym szacunkiem.

W Polsce seniorzy stanowią ponad 13 proc. społeczeństwa, jednak w wielu dyskusjach społecznych i przedsięwzięciach są nadal grupą marginalizowaną. Na co samorządowcy powinni zwrócić uwagę, podejmując tematy związane ze starzeniem i starością?
  • edukacja: nie tylko osób młodszych i rodzin wobec sytuacji starszych, ale także zachęcanie seniorów do stałego kontaktu i aktywizacji poprzez środowiska i organizacje zajmujące się sprawami senior (koło, kluby, uniwersytety III wieku, poradnie wsparcia zawodowego) tam, gdzie senior mógłby zwrócić się o pomoc, spotkać z rówieśnikami, kreatywnie spędzić czas, czuć się potrzebny;
  • wsparcie: tworzyć miejsca i organizować konferencje w środowiskach lokalnych, które miałyby na celu ochronę praw seniorów i poprawę ich sytuacji;
  • szkolenia służb mundurowych w celu edukacji na rzecz ochrony praw seniorów, zwłaszcza tych, którzy przez nieświadomość mogą stać się ofiarą różnych przestępstw.

Pierwsze obchody Światowego Dnia Praw Osób Starszych odbyły się 15 czerwca w 2006 roku z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Zapobieganiu Przemocy wobec Osób Starszych (ang. International Network for the Prevention of Elder Abuse, INPEA) oraz Światowej Organizacji Zdrowia.

m.k

www.senior.fit.pl