Dbanie o zdrowie najpopularniejszym postanowieniem noworocznym

Każdy z nas przynajmniej raz w życiu robił postanowienia noworoczne. Co najczęściej znajduje się na naszej liście życzeń?  
fit.pl
2011-12-28 00:00
Udostępnij
Dbanie o zdrowie najpopularniejszym postanowieniem noworocznym
Według badania przeprowadzonego przez UPC, 36% Polaków robi postanowienia noworoczne. Jednak zdecydowana większość – 64% - nie robi ich wcale. 19% badanych nie robi postanowień noworocznych, gdyż przez cały rok stawia sobie wysokie wymagania, a 15% badanych uważa, że nie ma potrzeby robienia postanowień noworocznych.

Badanie przeprowadzone przez UPC pokazuje, że wśród najczęstszych postanowień noworocznych znajdują się postanowienia związane z dbałością o zdrowie. Ponad połowa badanych w nowym roku ma zamiar zapisać się do klubu fitness, chodzić na basen lub siłownię. Wszystko po to, by poprawić sylwetkę, wygląd i samopoczucie.

42% badanych ma zamiar zmienić swoje nawyki żywieniowe i przejść na dietę. Niewiele mniej, bo 40% respondentów ma zamiar znaleźć więcej czasu na sport.

SPRAWDŹ ILE MOŻESZ SCHUDNĄĆ

Na kolejnym miejscu znalazła się chęć nabycia umiejętności oszczędzania. Taką zmianę w swoim życiu chciałoby zaprowadzić 37% badanych. Wielu respondentów wskazuje, iż wraz z nowym rokiem, chcieliby nauczyć się lepiej zarządzać swoim czasem, by mieć go więcej zwłaszcza dla rodziny (32%).

25% respondentów określiło, że bardzo ważne samodoskonalenie poprzez rozwój i zdobywanie wiedzy. 32% badanych chciałoby w nowym roku rozpocząć naukę języka obcego.

Wśród postanowień noworocznych bardzo wielu badanych umieściło zerwanie ze zgubnymi nałogami, między innymi paleniem (29%). Wśród postanowień noworocznych najmniejszą popularnością cieszył się zamiar częstego podróżowania, na który wskazało 21% badanych.

Zrobienie postanowień noworocznych to jedno, a wytrwanie w nich to drugie. Respondenci badania przeprowadzonego przez UPC, wskazują, iż realizację wyznaczonych celów ułatwiają im nowoczesne technologie, takie jak Internet czy telewizja. 70% badanych swój sukces w realizacji postanowień opisuje słowem „częściowo”. Do stuprocentowego wykonania założonego planu przyznaje się jedynie 11% badanych, a 14% nie realizuje postanowień w ogóle. 

Wśród najczęstszych przyczyn niezrealizowania noworocznych postanowień badani wskazują brak silnej woli (46%), brak czasu (42%), brak pieniędzy (31%), brak motywacji (26%). 7% respondentów jest zdania, że brak wsparcia ze strony rodziny i przyjaciół wpływa na niepowodzenia w realizacji postanowień.

www.wellness.fit.pl

Badanie zrealizowane metodą CATI przez IQA&Quant na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków w marcu 2011 roku.