IMPLANTY - są to wszczepy zastępujące własne zęby pacjenta. Są zwykle jedno lub dwuczęściowe
fit.pl
2011-05-10 00:00
Udostępnij
Implanty
Implanty dwuczęściowe zazwyczaj składają się z dwu odrębnych części tj. elementu umieszczanego w kości, często posiadającego nagwintowanie i przypominającego rodzaj śrubki oraz łącznika - części przypominającej oszlifowaną koronę zęba, którą dokręca się do części wewnątrzkostnej. Na nim umieszcza się koronę protetyczną odpowiedniego rodzaju (tymczasową, ostateczną, porcelanową bez metalu, na stali, złocie, tytanie, itp.).

Implanty jednoczęściowe to takie, w których łącznik i część wewnątrzkostna wykonane są w całości(stanowią jeden element) i od razu całe umieszczane są w szczęce pacjenta. Na łączniku, podobnie jak w implantach dwuczęściowych, umieszcza się koronę protetyczną.

Implanty stosujemy w poniższych przypadkach:
  • Kiedy brakuje pojedynczego zęba lub kilku i decydujemy, aby każdy brakujący ząb zastąpić implantem.
  • Kiedy brakuje kilku lub wielu, a nawet wszystkich zębów, a pacjent życzy sobie stałego uzupełnienia (nie wyjmowanego z ust) - na kilku implantach wykonuje się tzw. implantomost, podobnie jak most na własnych zębach.
  • Kiedy brakuje wielu lub wszystkich zębów, a pacjent życzy sobie bardziej komfortowej protezy, wtedy potrzebne są 2 lub 4 implanty, aby znacznie poprawić np. utrzymanie dolnej całkowitej protezy lub wykonać górną protezę bez płyty podniebiennej. W tym przypadku często implanty wyglądają nieco inaczej niż to wspomniano na początku, mianowicie na części wewnątrzkostnej zamiast łącznika i korony umieszcza się różnego rodzaju precyzyjne zamocowania dla protez: np. zatrzaski kulkowe, magnesy, specjalne belki itp.
  • Kiedy brakuje pojedynczego zęba lub kilku i decydujemy, aby każdy brakujący ząb zastąpić implantem.

Te rozwiązania często znacznie poprawiają komfort pacjentom, którzy mają duże problemy z przyjmowaniem pokarmów, mową, uśmiechaniem się z powodu słabego utrzymania protez, a także osobom, które nie tolerują płyty podniebiennej walcząc z odruchem wymiotnym, zmienioną mową czy upośledzeniem smaku.

Przygotowanie do zabiegu
Przede wszystkim konieczna jest dokładna diagnostyka (plan protetyczny, badania ogólne, szczegółowa ocena ilości i jakości kości w miejscu planowanego wszczepu, ocena higieniczna). Zwykle zapraszamy pacjenta na dwie wizyty: pierwszą - ogólną, kiedy oceniamy jakie są potrzeby i życzenia pacjenta oraz jakie są możliwości z naszej strony. Oszacowujemy też indywidualnie koszty. Jeżeli pacjent jest zainteresowany, zlecamy badania (m. in. ogólne badanie krwi i moczu, zdjęcie pantomograficzne i / lub tomografię komputerową szczęk), wykonujemy kilka badań w gabinecie (ocenę modeli diagnostycznych, ocenę grubości błony śluzowej, pobieramy wyciski itp.). Ostatecznie możemy przedstawić plan leczenia (niekiedy zawiera on zabiegi z chirurgii przedimplantacyjnej).

Zabieg implantacji
Zwykle zabieg wymaga tylko znieczulenia miejscowego. Jeżeli wybraliśmy implanty dwuczęściowe, po odpowiednim nawierceniu tunelika w kości umieszcza się wewnątrzkostną część implantu i zaszywa na okres gojenia (3 do 6 miesięcy). Po okresie gojenia konieczny jest zabieg odsłonięcia części wewnątrzkostnej i umieszczenia na niej na około 2 tygodnie śruby gojącej i formującej dziąsło. Potem zamieniamy śrubę na łącznik i wykonujemy część protetyczną.
W przypadku implantów jednoczęściowych, łącznik wystaje do jamy ustnej i od razu przystępujemy do wykonania na nim korony tymczasowej (może istnieć też konieczność oszlifowania takiego łącznika, wtedy zakładamy koferdam i od razu oszlifowujemy).
W przypadku implantów natychmiastowych po usunięciu zęba, przygotowujemy zębodół. Najczęściej używamy dodatkowo biomateriału (pobudzającego wzrost kości) i od razu umieszczamy implant, a na nim koronę - w efekcie pacjent wychodzi z gabinetu od razu z "nowym" zębem.

www.fit.pl