Dla osób, które chcą zachować sprawność i zdrowie polecamy ćwiczenia. W aktualnych zaleceniach podkreśla się, że wymagany poziom aktywności fizycznej dla dzieci i osób dorosłych to 30 minut umiarkowanie intensywnej aktywności ruchowej realizowanej w większość, a najlepiej wszystkie dni tygodnia.
fit.pl
2006-05-16 00:00
Udostępnij
Zalecany poziom aktywności ruchowej

Zalecenie to jest propagowane przez szereg organizacji i instytucji, m.in. Amerykański Instytut Zdrowia i American College of Sports Medicine.


Jest to istotna zmiana podejścia w stosunku do poprzednich zaleceń, w których celem był wysiłek fizyczny prowadzący do osiągnięcia 70-85% maksymalnej częstości akcji serca trwający co najmniej 20 minut, trzy lub więcej razy w tygodniu.

W aktualnych zaleceniach zwraca się także uwagę na korzyści wynikające z zarówno z licznych krótszych jak i z jednego dłuższego okresu aktywności ruchowej w ciągu dnia. Okazuje się, że korzyści zdrowotne przynoszą nie tylko typowe ćwiczenia fizyczne, ale takie czynności jak praca w ogrodzie albo prace przy remoncie domu.

plywaniePrzykłady aktywności fizycznej, które przynoszą korzyści to m.in. szybki, 10-minutowy spacer rano, w porze obiadu i po pracy; grabienie liści; sprzątanie domu lub aktywna zabawa z dziećmi.

Należy dążyć do tego aby całkowity czas tych aktywności zbliżył się do 30 minut dziennie. Osoby, które już wykazują tego typu aktywność powinny ją utrzymać albo jeszcze zwiększyć. Nie powinno się także zapominać o rozwijanie siły mięśniowej i giętkości. Te dwa elementy ogólne sprawności wiążą się z poprawą codziennego funkcjonowania i mają podstawowe znaczenie dla zdrowego starzenia się.

www.fit.pl