Specjalności (zwane czasem specjalizacjami) w zależności od uczelni mogą być obowiązkowe (wybiera się je zazwyczaj na drugim roku studiów), bądź mogą być realizowane jako dodatkowe kursy dla studentów.
fit.pl
2010-03-15 00:00
Udostępnij
Możliwe specjalności w ramach wychowania fizycznego
Przykładowo studenci kierunku wychowanie fizyczne na warszawskiej AWF mogą nie wybierać specjalizacji i uzyskać tytuł magistra, uprawniający do pracy w zawodzie nauczyciela wf, bądź dodatkowo wybrać sobie specjalizację instruktorską (która nie wyklucza uprawnień nauczycielskich, a jest do nich dodatkiem).

- szkolne wychowanie fizyczne

- promocja zdrowia

- wychowanie fizyczne specjalne

- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

- fitness

- menedżer sportu

- menedżer imprez sportowych

- specjalizacja instruktorska w wybranej dyscyplinie sportowej

- specjalizacja trenerska

- dziennikarstwo sportowe

- odnowa biologiczna

- korektywa

Specjalności na kierunku TiR:
- hotelarstwo

- obsługa ruchu turystycznego (pilot wycieczek, przewodnik turystyczny)

- turystyka aktywna

- gospodarowanie w turystyce

- rekreacja ruchowa

- turystyka wodna

www.fit.pl