Aktywną rehabilitację jako metodę leczniczą wykorzystuje ćwiczenia fizyczne. Jej celem jest przywrócenie prawidłowych funkcji kręgosłupa
fit.pl
2012-09-23 00:00
Udostępnij
Cel aktywnej rehabilitacji
Celem ćwiczeń opierających się na koncepcji aktywnej rehabilitacji jest przywrócenie sprawności czynnościowej okolicy lędźwiowej i kontroli ruchów. W tym świetle nie ma znaczenia, czy upośledzenie funkcji wynikło z patologii odruchów, czy patologicznych zachowań i roztrenowania. Kolejnym celem jest zmiana wzorców zachowań pacjentów tak, by zechcieli i umieli podjąć indywidualną pracę nad sobą po zakończeniu leczenia. Po trzecie aktywna rehabilitacja nastawiona na przywrócenie pełnej sprawności funkcjonalnej zmniejsza ból.

aktywna rehabilitacja 

Skutki aktywnej rehabilitacji

CZYM JEST AKTYWNA REHABILITACJA?

Aktywną rehabilitację jako metodę leczniczą wykorzystuje ćwiczenia fizyczne. Jej celem jest przywrócenie prawidłowych funkcji kręgosłupa. U większości pacjentów aktywne leczenie prowadzi także do zmniejszenia bólu.

Możesz potrzebować aktywnej rehabilitacji, jeżeli:
  • ból jest silny
  • wykonywanie codziennych zajęć sprawia ci trudności
  • masz częste nawroty bólu
  • ból występuje przez dłuższy czas lub ma charakter ciągły.

CO SKŁADA SIĘ NA AKTYWNĄ REHABILITACJĘ?

Jeśli lekarz wykluczy poważną przyczynę dolegliwości, można przystąpić do opracowania indywidualnego programu leczenia. Składa się on z dokładnie zaplanowanych ćwiczeń oraz zaleceń dotyczących życia z problemem.

Ocena i pomiary. Kwestionariusze i pomiary wykorzystywane są do oceny stopnia nasilenia dolegliwości, a także do opracowania indywidualnego programu. Czas trwania i elementy składowe programu zależą od rodzaju i nasilenia problemu.

Terapia. Leczenie składa się z czynnych ćwiczeń z zastosowaniem odpowiednio dobranego obciążenia i zakresu ruchu. Elementami składowymi leczenia są również wskazówki: jak dbać o kręgosłup i prowadzić zdrowy tryb życia. Ćwiczenia nakierowane na mięśnie tułowia i ruchomości kręgosłupa pomagają w odbudowie prawidłowego zakresu ruchów i ich kontroli. Do istotnych składników programu należy relaksacja. Po zakończeniu programu pacjent otrzymuje plan dalszego postępowania umożliwiający utrzymanie wyników przez dłuższy okres czasu. Lekarz prowadzący może kontrolować postępy pacjenta w oparciu o regularne badania.

JAKICH WYNIKÓW MOŻESZ OCZEKIWAĆ?

Lekarze są obecni zgodni, iż ćwiczenia oraz aktywność są najbardziej skuteczną metodą walki z nawracającym lub przewlekłym bólem.

Zmniejszenie bólu. Czterech na pięciu pacjentów oświadcza, iż po odbyciu trzymiesięcznego programu aktywnej rehabilitacji odczuwa ulgę.
Poprawa ruchomości. Ruchomość kręgosłupa poprawia się znacząco.
Zwiększenie wytrzymałości mięśni. Zwiększona wytrzymałość mięśni pozwala lepiej tolerować obciążenia dnia codziennego.
Dobre samopoczucie. Poprawa nastroju i zmniejszenie skłonności do depresji występuje u dwóch na trzech pacjentów mających tego rodzaju problemy.
Trwałość wyników. Przy utrzymaniu aktywności dobre wyniki mogą utrzymywać się latami. Jednakże powrót do bierności może zwiększyć ryzyko nawrotu bólu w ciągu dwóch lat do 50%.


www.fit.pl