Konferencja i III spotkanie dzieci z rozszczepem kręgosłupa operowanych prenatalnie

21 kwietnia br. w SORO Centrum Rozwoju Dziecka w Katowicach na os. Tysiąclecia odbędzie się kolejne spotkanie dzieci z rozszczepem kręgosłupa operowanych prenatalnie
fit.pl
2012-04-13 00:00
Udostępnij
Konferencja i III spotkanie dzieci z rozszczepem kręgosłupa operowanych prenatalnie
Będzie one prowadzone będzie równolegle do Konferencji, na której rodzice dzieci operowanych prenatalnie, ich lekarze oraz zaproszeni goście będą mogli uczestniczyć w cyklu wykładów z dziedzin bezpośrednio dotyczących osób z rozszczepem kręgosłupa.

Organizatorem Konferencji i spotkania jest Fundacja Spina prowadzi od kilku lat starania o popularyzację tej unikalnej metody leczenia. Jej wysiłki kierowane są w dwie strony: w kierunku przyszłych rodziców, którzy mają prawo do rzetelnej informacji i fachowego wsparcia. Aby do tego doszło, potrzebna jest dobra diagnostyka płodu, która umożliwi wczesne wykrycie wady i jej leczenie.

Żadne z państw europejskich poza Polską nie prowadzi leczenia prenatalnego rozszczepu kręgosłupa. Jedynym ośrodkiem, który podjął się tego wyzwania znajduje się na Śląsku. Jest to bytomska Katedra i Odział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii, która we współpracy z Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadza te operacje od ponad sześciu lat.

Wyniki badań nad leczeniem prenatalnym rozszczepu kręgosłupa ogłoszone w 2011 roku przez amerykańskich naukowców potwierdzają skuteczność tej metody i dają nam ogromne powody do dumy.
.
III Konferencję i Spotkanie dzieci z rozszczepem kręgosłupa operowanych prenatalnie uświetni wizyta założyciela i prezydenta Międzynarodowej Organizacji na rzecz Osób z Rozszczepem Kręgosłupa, Pierre'a Mertensa. Pierre Mertens jest autorem książki „Liesje”, która staraniem Fundacji Spina została udostępniona polskim rodzicom. W trakcie konferencji będziemy również gościć Przedstawiciela Rządu Flandrii, Koena Haverbeke.

Konferencja rozpocznie kilkudniowe konsultacje ortopedyczne z udziałem norweskich i polskich specjalistów ortopedycnych, podczas których katowiccy podopieczni Fundacji Spina otrzymają nowoczesne wyposażenie ortopedyczne. Wsparcia finansowego temu projektowi udzielił UM Katowice, dzięki któremu możliwe stało się zaproszenie norweskich specjalistów z Instytutu Ortopedycznego Atteraas. Udział zagranicznych gości w tym wydarzeniu jest okazją do zaprezentowania działań śląskich lekarzy na arenie międzynarodowej, a także województwa śląskiego jako miejsca, w którym podejmuje się bardzo nowatorskie metody leczenia.

Wiodącym tematem tegorocznej konferencji jest problematyka zakotwiczenia rdzenia kręgowego – wykład wygłosi doc. Marek Mandera - neurochirurgordynator dziecięcego oddziału neurochirurgii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Konferencja jest wydarzeniem otwartym dla wszystkich zainteresowanych tematyką medyczną i społeczną osób niepełnosprawnych.

źródło: UM Katowice/insilesia.pl