Skolioza szkodliwa bardziej niż się zdaje!

Nieprawidłowy układ ciała może prowadzić do rozwoju zespołów przeciążeniowych kręgosłupa, podrażnienia korzeni nerwowych, bólu, ograniczeń wentylacji płuc i upośledzenia wydolności fizycznej-donosi rynekzdrowia.pl
fit.pl
2013-02-15 00:00
Udostępnij
Skolioza szkodliwa bardziej niż się zdaje!
Naukowcy postanowili sprawdzić, czy po latach niskostopniowe skoliozy ograniczają wentylację płuc i wydolność fizyczną oraz generują ból. W tym celu poddali badaniu 39 dorosłych osób w wieku 19-38 lat, u których w wieku szkolnym rozpozna-no niskostopniową skoliozę (10-28°) oraz 43 osoby bez skoliozy w okresie młodzieńczym (grupa kontrolna). Wykonano badania spirometryczne, określono wydolność fizyczną (PWC170) oraz oceniono występujące dolegliwości bólowe (skalą Jacksona i Moskowitza)

Okazało się, że  w grupie zasadniczej od zakończenia usprawniania nie odnotowano progresji skrzywienia. W grupie tej wyniki badań spirometrycznych były nieco niższe niż w grupie kontrolnej, aczkolwiek nie odnotowano cech restrykcyjnego typu zaburzeń oddychania, który stwierdzono tylko u 5,1% badanych.

Więcej o tym badanu można przeczytać w tekście naukowym Olgi Nowotny-Czupryny, Anny Kowalczyk, Krzysztofa Czupryna, Janusza Nowotnego; Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2012; 3(6); Vol. 14

żródło: rynekzdrowia.pl

www.fit.pl