Sportowa rewolucja - dla każdego, bezpłatnie i lokalnie. Program Aktywna Szkoła wchodzi w kolejną fazę realizacji

46% szkół oraz 93,8% "Orlików" i innych obiektów sportowych zgłosiło się do programu Aktywna Szkoła, realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Liczne zgłoszenia wskazują na dużą potrzebę wsparcia w organizacji ogólnodostępnych zajęć sportowych wśród lokalnych społeczności. Aktywna Szkoła umożliwia dofinansowanie kadry sportowej prowadzącej zajęcia oraz zakup dodatkowego sprzętu.
2024-05-24 20:55
Udostępnij
Sportowa rewolucja - dla każdego, bezpłatnie i lokalnie. Program Aktywna Szkoła wchodzi w kolejną fazę realizacji

Aktywna Szkoła to program ministerialny, odpowiadający na pilną potrzebę aktywizacji społeczeństwa. W wielu miejscach w Polsce istniejąca infrastruktura sportowa nie jest w pełni wykorzystywana.

Sportowa Rewolucja

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki ma na celu ożywienie obiektów sportowych, które poza lekcjami gimnastyki i komercyjnymi aktywnościami często pozostają zamknięte i niedostępne dla mieszkańców. Aktywna Szkoła ma to zmienić.

Dwa filary programu – Aktywny Weekend w szkołach oraz Aktywny Orlik obejmujący samorządowe obiekty sportowe – mają zapewnić dostęp do bezpłatnej oferty sportowej dla każdego, lokalnie.

"Każde dziecko powinno mieć możliwość korzystania z boiska, bieżni czy basenu w swojej okolicy oraz uczestniczyć w aktywnościach prowadzonych przez profesjonalistów. Te zajęcia mają na celu nie tylko poprawę sprawności fizycznej, ale także wzmocnienie mentalne i wsparcie społeczne oraz kompetencyjne. Idealnie byłoby, gdyby całe rodziny angażowały się w te aktywności" – mówi Sławomir Nitras, minister Sportu i Turystyki.

"Celem jest umożliwienie lokalnym społecznościom korzystania z obiektów sportowych i bezpłatnych zajęć w czasie wolnym pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i trenerów. Te zajęcia mają na celu nie tylko poprawę sprawności w różnych grupach wiekowych, ale także promocję zdrowego, aktywnego stylu życia i integrację społeczności lokalnych" – podkreśla Rafał Wosik, prezes Fundacji Orły Sportu, realizatora krajowego programu Aktywna Szkoła.

Realne Korzyści dla Samorządów

Dla jednostek samorządu terytorialnego udział w Aktywnej Szkole przynosi same korzyści – pełne finansowanie wynagrodzeń dla kadry sportowej realizującej zajęcia oraz dofinansowanie do 25 tys. zł na zakup sprzętu sportowego w szkołach. Zadaniem samorządów jest zgłoszenie obiektów i trenerów do programu oraz udostępnienie bazy sportowej – zarówno szkolnej, jak i "Orlików" oraz innych obiektów samorządowych.

Akademia Sportu Powszechnego – Profesjonalizm i Rozwój Animatorów

Podnoszenie kwalifikacji oraz system motywacji dla osób prowadzących zajęcia mają na celu tworzenie najwyższych standardów na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Aby zachęcić najmłodszych do sportu, potrzeba dziś atrakcyjnej i różnorodnej oferty aktywności. Wymaga to wiedzy, umiejętności i kompetencji od kadry sportowej pracującej z dziećmi.

Dlatego powstał program kompleksowego wsparcia dla prowadzących. Każdy z trenerów, animatorów i nauczycieli ma możliwość rozwijania swoich kompetencji pod okiem ekspertów. Do współpracy zaproszono polskie związki sportowe. Najlepsi sportowcy, dietetycy oraz psychologowie współtworzą ofertę bezpłatnych szkoleń w ramach Akademii Sportu Powszechnego.

Już teraz w realizację programu zaangażowało się 5446 osób chcących realizować swoje sportowe projekty w szkołach i na "Orlikach".

"Stawiamy na synergię i wymianę najlepszych doświadczeń wśród liderów i sportowców. Tworzymy strukturę regionalnych ekspertów-animatorów, którzy będą przekazywać swoją wiedzę lokalnie. Do działań zapraszamy przedstawicieli związków sportowych, tworzymy uniwersalne rozwiązania i szkolenia dostępne dla każdego instruktora" – dodaje Rafał Wosik.

Przykład Idzie z Góry – Zajęcia dla Dorosłych

Program zajęć jest otwarty także dla dorosłych, pamiętając o tym, że przykład idzie z góry: od rodziców, opiekunów i starszego rodzeństwa. Ważne, aby wszyscy czerpali radość i satysfakcję ze sportu. Aktywizacja to nie tylko lepsza forma fizyczna – to radzenie sobie z codziennymi problemami, budowanie poczucia własnej wartości, nabywanie umiejętności społecznych, praca w grupie oraz nauka zasad fair play.

Ruszyła Stała Rekrutacja

Równocześnie z wynikami naboru do programu Aktywna Szkoła rozpoczęła się stała rekrutacja dla szkół i obiektów, które chciałyby dołączyć do Aktywnego Weekendu oraz Aktywnego Orlika.

PAP