Suplementy ALLNUTRITION wycofane ze sprzedaży!

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę SFD S.A. wycofaniu określonych partii suplementów diety marki ALLNUTRITION ze względu na zastosowanie do ich produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu
2021-11-17 00:00
Udostępnij
Suplementy ALLNUTRITION wycofane ze sprzedaży!

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, nie można ustalić bezpiecznych poziomów spożycia tej substancji. suplementy

Tlenek etylenu jest powszechnie wykorzystywanym w przemyśle chemicznych środkiem odkażającym i dezynfekującym, głównie do sterylizacji sprzętu medycznego, ale nie jest dopuszczony do stosowania w żywności w Europie. Stosowanie tlenku etylenu jako środka biobójczego jest zakazane w Europie, z uwagi na jego toksyczność. Związek ten nie został zatwierdzony jako substancja czynna do stosowania w środkach ochrony roślin w UE. Od września 2020 r. europejski system RASFF (System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt, ang. Rapid Alert System for Food and Feed) poinformował o wprowadzeniu do krajów europejskich wielu produktów żywnościowych zanieczyszczonych tlenkiem etylenu.
Suplementy zanieczyszczone tlenkiem etylenu:

Producent: SFD S.A., ul. Zielonogórska 4, 45-323 Opole

  • ENERGY BALANCE 60 kapsułek

Numer partii: AN210529
Data minimalnej trwałości: 05.2023 r.

  • GOOD TRIP 60 kapsułek

Numer partii: AN210522
Data minimalnej trwałości: 05.2023 r.

  • BRAIN FOCUS 60 kapsułek

Numer partii: AN210606
Data minimalnej trwałości: 06.2023 r.

  • REDOX EXTREME 90 kapsułek

Numer partii: 273220
Data minimalnej trwałości: 08.2022 r.

W ostatnich dniach to kolejne ostrzeżenie wydane przez GIS w sprawie zanieczyszczonych suplementów diety. Pozostałe komunikaty dostępne są tutaj.