Sieć fitness Flais posiada obecnie 15 klubów fitness oraz 4 w budowie, zlokalizowanych w stolicy Bułgarii. Jest to nowoczesna sieć oferująca atrakcyjne i różnorodne zajęcia sportowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników programu MultiSport. Jeśli Komisja Ochrony Konkurencji w Bułgarii wyrazi zgodę, w ramach transakcji Next Level Fitness EOOD (podmiot zależny Benefit Systems SA) nabędzie 100% udziałów w spółkach zarządzających tymi klubami. Wartość transakcji wynosi około 15 mln euro.
Aleksandra Załęska
2024-06-21 08:38
Udostępnij
Warunkowe nabycie bułgarskiej sieci fitness Flais

Transakcja obejmie przejęcie 15 istniejących obiektów oraz czterech w budowie. Szacowana wartość wynosi około 15 mln euro, jednak ostateczna kwota będzie zależna od wartości długu netto oraz kapitału obrotowego netto spółek zarządzających siecią Flais. Transakcja zostanie przeprowadzona w dwóch ratach: 92% ceny sprzedaży w dniu zawarcia umowy, a pozostałe 8% po 15 miesiącach od podpisania umowy, po spełnieniu warunków związanych z wynikami przejmowanych spółek.

Grupa zarządza na rynkach zagranicznych 37 obiektami fitness, z czego 14 znajduje się w Bułgarii, gdzie z kart MultiSport korzysta ponad 140 tys. użytkowników. W przypadku pozytywnej decyzji bułgarskiego organu administracji odpowiedzialnego za politykę ochrony konkurencji i konsumentów, liczba klubów w Bułgarii wzrośnie do 29 (a po uwzględnieniu klubów Flais w budowie, łączna liczba obiektów zwiększy się do 33).