Warunki uczestnictwa w kursie na instruktora tańca

Tańcem interesuje się coraz więcej osób. Nic dziwnego – to doskonały sposób na zabawę, oderwanie od problemów i utrzymanie nienagannej sylwetki. Powstają liczne szkoły tańca i rośnie liczba chętnych na kurs instruktora tańca. Najczęściej uprawnienia nauczycielskie chcą zrobić osoby, które są w trakcie kariery tanecznej, wygrywają turnieje i konkursy
fit.pl
2014-02-07 00:00
Udostępnij
Warunki uczestnictwa w kursie na instruktora tańca
brakedanceZależy im na otworzeniu szkoły tańca, uczeniu indywidualnym, organizowaniu wyjazdów tanecznych. Własna działalność to również sposób na życie po zakończeniu kariery zawodniczej. Na kurs na instruktora tańca mogą zapisać się osoby spełniające kilka warunków. Po pierwsze są pełnoletnie, posiadają wykształcenie średnie lub wyższe. Na rozpoczęcie kursu trzeba dostarczyć świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych.

Uczestnik jeszcze przed rozpoczęciem kursu musi wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie. Kursant, podobnie jak każdy nauczyciel nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo. Jest rzeczą oczywistą, że uczestnik kursu musi być osobą sprawną fizycznie, która pozwala mu na wykonywanie ćwiczeń przez kilka godzin w ciągu dnia. Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych tańcem, które znają literaturę branżową i strony internetowe poświęcone tematyce tanecznej. Gdyby tylko brać pod uwagę powyższe wymagania to uczestnikiem kursu mogłaby być większość osób z wykształceniem średnim lub wyższym. Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych tańcem, które znają literaturę branżową i czytają strony internetowe poświęcone tematyce tanecznej. Gdyby tylko brać pod uwagę powyższe wymagania to uczestnikiem kursu mogłaby być większość osób z wykształceniem średnim lub wyższym, dla których taniec jest życiową pasją.

Zainteresowanie tańcem nie oznacza posiadania umiejętności tanecznych na bardzo wysokim poziomie. Kurs nie jest przeznaczony dla każdego, kto chce być instruktorem tańca – najważniejszym kryterium przyjęcia jest posiadanie umiejętności tanecznych potwierdzonych znajomością danego stylu i doświadczeniem tanecznym. Uczestnik kursu musi posiadać klasę taneczną C w tańcach towarzyskich lub dyplomy i puchary na turniejach. Kursy najczęściej prowadzą zawodowe pary taneczne, posiadające najwyższą klasę S oraz osoby będące naukowcami w dziedzinach objętych zakresem teoretycznym kursu. Cena kursu na instruktora tańca zazwyczaj przekracza tysiąc złotych, ale przeważnie jest możliwość rozłożenia spłaty na raty. Opłata za egzamin instruktorski wynosi 100 złotych i przeznaczona na jest na pokrycie takich kosztów jak: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów.

www.taniec.fit.pl