Zdrowy czy niezdrowy? Jaki styl życia prowadzą Polacy?

Aż 32% Polaków nie potrafi ocenić swojego obecnego stanu zdrowia, gdyż nie bada się regularnie. 39% zapytanych uważa, że Polacy chcą żyć zdrowiej, ale mają problemy z wdrażaniem i utrzymaniem zdrowych nawyków. Zbyt mała aktywność fizyczna, zbyt mała ilość snu, niezdrowa dieta i nieodpowiednie nawyki żywieniowe – wymieniane są jako główne elementy niezdrowego stylu życia.
2023-04-24 00:00
Udostępnij
Zdrowy czy niezdrowy? Jaki styl życia prowadzą Polacy?

Serwis Prezentmarzeń realizując badanie „Styl życia Polaków” sprawdził jak Polacy postrzegają swój aktualny stan zdrowia, jaki styl życia prowadzą i z czego on głównie wynika. Zapytał m.in. respondentów jakie są ich zdaniem kluczowe elementy zdrowego i niezdrowego stylu życia, które najczęściej występują u Polaków. Poprosił również o wskazanie jak oceniają swoją jakość życia i co mogłoby ją poprawić.

Jak postrzegamy swój stan zdrowia?

Aż 32% zapytanych Polaków zadeklarowało, że nie potrafi ocenić swojego stanu zdrowia, ponieważ nie bada się regularnie. Z kolei 27% oceniło swój stan jako bardzo dobry, a co czwarty respondent uznał go jako dobry. Tylko 16% ankietowanych postrzega swój obecny stan zdrowia jako zły.

Jakie są kluczowe elementy zdrowego stylu życia?

Wśród najważniejszych składowych zdrowego stylu życia na pierwszym miejscu ankietowani wymienili aktywność fizyczną – 22% odpowiedzi, następnie zdrową dietę i zdrowy sen – po 19% odpowiedzi. Na kolejnej pozycji znalazło się zdrowe psychiczne – 15% odpowiedzi. Respondenci wskazali także na badania profilaktyczne, umiejętność regeneracji organizmu i odporność na stres.

Jakie elementy niezdrowego stylu życia występują głównie u Polaków?

Zbyt mała aktywność fizyczna, to według 21% respondentów badania najczęściej wymieniany element niezdrowego stylu życia Polaków. Na drugiej pozycji jest zbyt mała ilość snu – 19% wskazań, a na trzecim miejscu niezdrowa dieta i złe nawyki żywieniowe – 18% odpowiedzi. Według 13% ankietowanych są to używki, jak na przykład alkohol i papierosy oraz zbyt mała ilość wypoczynku – 11%.

Jak wynika z badania serwisu Prezentmarzeń, do wprowadza zmian w funkcjonowaniu, 21% Polaków motywuje głównie chęć zdrowszego życia. Dobrym motywatorem jest także partner lub partnerka, rodzina oraz przyjaciele, jak wskazuje 19% ankietowanych.

Jak postrzegamy swoją jakość życia i co mogłoby ją poprawić?

Spośród 1344 respondentów badania, 34% ankietowanych ocenia swoją obecną jakość życia jako bardzo dobrą. Dla 27% jest ona na dobrym poziomie, 21% zapytanych postrzega swoją obecną jakość życia źle. Według 18% respondentów jest ona na przeciętnym poziomie.

Obecną jakość życia zdaniem 37% zapytanych Polaków mogłaby poprawić lepsza sytuacja materialna. W opinii 23% respondentów zdecydowanie więcej czasu na przyjemności, w tym na wypoczynek, rozrywkę oraz realizację marzeń i planów. Zdaniem 21% szansą na polepszenie jakości życia jest czterodniowy tydzień pracy i mniejsza presja zawodowa.

Zrealizowane przez nas badanie pokazuje, że Polacy są coraz bardziej świadomi elementów wpływających na zdrowy styl życia i chcą żyć aktywniej. W efekcie rośnie zainteresowanie różnymi aktywnościami fizycznymi, ale także sportami ekstremalnymi w Polsce. Jesteśmy coraz bardziej otwarci, aby próbować nowych dyscyplin sportowych i korzystać z niestandardowych form rozrywek i wypoczynku. – komentuje Aleksandra Skrzyńska z serwisu Prezentmarzeń, który zrealizował badanie „Styl życia Polaków”