fit.pl mobile logo

Korzyści z treningu siłowego

Trening siłowy często postrzegany jest jako forma ćwiczeń służąca jedynie zwiększaniu siły mięśni. Czy rzeczywiście tak jest? Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że ćwiczenia siłowe mogą służyć także poprawie wydolności, redukcji tkanki tłuszczowej czy poprawie stanu zdrowia…
Intensywne zajęcia na siłowni mogą z powodzeniem służyć poprawie kondycji fizycznej. Z drugiej strony bardzo intensywny trening siłowy często spotyka się z zarzutami o „spalaniu tkanki mięśniowej”. Jak sądzę należy przez to rozumieć, że zajęcia te powodują zmniejszenie masy mięśniowej. Czy jest możliwe, aby jakiekolwiek ćwiczenia fizyczne powodowały spadek masy mięśniowej?

U osób, które równocześnie prowadziły kurację odchudzającą i wykonywały wysiłek wytrzymałościowy doszło do zmniejszenia masy mięśniowej. O konieczności stosowania w takim wypadku ćwiczeń siłowych przekonują nas badania naukowe prowadzone pod koniec lat 90-tych (Singh MA 1998, Ivy JL. i wsp., 1999), w których wykazano że połączenie diety niskokalorycznej z ćwiczeniami wyłącznie o charakterze aerobowym, powoduje redukcję wagi ciała nie tylko kosztem ubytku tkanki tłuszczowej, ale i mięśniowej.

Podobna dieta jednak połączona z ćwiczeniami siłowymi, powoduje utratę jedynie tkanki tłuszczowej, oszczędzając tkankę mięśniową. Jak wynika stąd, dołączenie elementów treningu siłowego powinno raczej zapobiegać zanikowi masy mięśni, a nie prowadzić do tego zmniejszenia. Oczywiście o ile celem ćwiczeń jest głównie zwiększanie masy mięśniowej to trening bardziej siłowy będzie skuteczniejszy od treningu mieszanego.

Zostało to wykazane przez Heyward V.H. (Heyward V.H., 1984), która donosi, że ćwiczenia mieszane powodują mniejszy niż oddzielne ćwiczenia siłowe, ale istotny wzrost siły mięśniowej. Podnoszona jest kwestia niemożności równoczesnego maksymalizowania efektu wytrzymałościowego i siłowego. Leveritt i wsp. informują o (Leveritt M. i wsp., 1999) mniejszym wzroście siły mięśniowej przy współwystępującym treningu siłowym i wytrzymałościowym, co w przypadku treningu nakierowanego na jednostronny rozwój bądź to wytrzymałości, bądź to siły mięśniowej jest niekorzystne. Należy zwrócić uwagę na to jaki cel wyznaczamy treningowi. Jeżeli istotne są efekty prozdrowotne to z dużą pewnością możemy obecnie uważać, że trening mieszany; siłowo-wytrzymałościowy jest korzystniejszy od treningu jednostronnego.

[-------]


Inne korzystne efekty treningu siłowego


 • Obniżenie tętna w czasie wysiłków submaksymalnych (świadczy o wzroście wydolności układu secowo-naczyniowego), przypisywane dotychczas jedynie ćwiczeniom aerobowym (Wilmore JH., Costill DL., 1994)
 • Objętościowy rozrost mięśnia sercowego, który utożsamiano kiedyś wyłącznie z treningiem aerobowym (Rys. 1) (Wilmore JH., Costill DL., 1994). Nawet w czasie wysiłków o charakterze wyłącznie anaerobowym (dźwiganie ciężarów) nie występuje patologiczny przerost grubości ścian komór (Kozłowski S., Nazar K., 1984)
 • Obniżenie ciśnienia tętniczego u osób z nadciśnieniem, lub jego stabilizacja u ludzi z normalnym ciśnieniem tętniczym (Wilmore JH., Costill DL., 1994, Hurley BF., Roth SM., 2000), choć istnieją prace mówiące o przeciwnych efektach (Dart AM., Kingwell BA., 2001) należące jednak do mniejszości. W większości publikacji autorzy podkreślają terapeutyczny wpływ połączonych ćwiczeń siłowych z wytrzymałościowymi na układ krążenia (Perk J., Veress G., 2000, Hambrecht R. i wsp., 1999, Leon AS., 2000)
 • Zwiększenie wrażliwości na insulinę (Wilmore JH., Costill DL., 1994, Ivy JL. i wsp., 1999, Hurley BF, Roth SM., 2000)
 • Spadek masy tłuszczu (Wilmore JH., Costill DL., 1994, Singh MA, 1998, Hurley BF, Roth SM., 2000 )
 • Zmiana frakcji cholesterolu, w kierunku korzystnej HDL (Wilmore JH., Costill DL., 1994), choć istnieją tu kontrowersje (Hurley BF, Roth SM., 2000). Jednak połączenie treningu siłowego z wytrzymałościowym przynosi pożądane efekty.
 • Wzrost gęstości kośćca (Wilmore JH., Costill DL., 1994, Faigenbaum AD., 2000, Hurley BF., Roth SM., Miszko TA., Cress ME. 2000, Curl WW., 2000, Rutherford OM., 1999), Singh MA., 1998)
 •  

Podsumowanie

Ostatnie lata przyniosły zmianę poglądów na wartość treningu siłowego. O ile wcześniej postrzegano go jako niosący zagrożenia dla zdrowia, a tylko treningowi wytrzymałościowemu przypisywano skutki prozdrowotne, to obecnie dostrzega się konieczność łączenia treningu wytrzymałościowego z siłowym. Wynika to ze zrozumienia potrzeby utrzymania dobrego stanu układu szkieletowo-mięśniowego i ze zrozumienia, że efekty treningu siłowego w znacznym stopniu dają podobne skutki prozdrowotne jak trening wytrzymałościowy.

Piśmiennictwo

Curl WW., Aging and exercise: are they compatible in woman?, Clinical Orthopaedics&Related Research. (372):151-8, 2000

Dart AM., Kingwell BA., Pulse pressure-a review of mechanisms and clinical revelance., Journal of the American College of Cardiology. 37(4):975-84, 2001

Faigenbaum AD., Strength training for children and adolescent., Clinincs in Sports Medicine. 19(4):593-619, 2000

Hambrecht R., Gielen S., Schuker G., Physical training as an adjuct therapy in patiens with congestive heart failure: patiens selection, training protocols, results, and future directions., Current Cardiology Reports. 1(1):38-46, 1999

Heyward VH., Advanced fitness assessment & exercise prescription, Human kinetics, 1991

Hurley BF., Roth SM., Strength training in the elderly:effects on risk factors for age-related diseases., Sports Medicine. 30(4):249-68, 2000

Ivy JL., Zderic TW., Fogt DL., Prevention and treatment of non-insulin-dependent diabetes mellitus., Exercise&Sport Sciences Reviews. 27:1-35, 1999

Kozłowski S., Nazar K., Wprowadzenie do fizjologii klinicznej, PZWL 1984

Leon AS., Exercise following myocardial infarction. Current recommendations., Sports Medicine. 29(5):301-11, 2000

Leveritt M., Abernethy PJ., Barry BK., Logan PA., Concurent strength and endurance training., Sports Medicine. 28(6):413-27, 1999

Miszko TA., Cress ME., A lifetime of fitness. Exercise in the perimenopausal and postmenopausal woman. Clinics in Sports Medicine. 19(2):215-32, 2000

Perk J., Veress G., Cardiac rehabilitation: applying exercise physiology in clinical practice., Eur. J. Appl. Physiol. 83(4-5):457-62, 2000

Rutherford OM., Is there a role for exercise in the prevention of osteoporotic fractures?, British Journal of Sports Medicine. 33(6):378-86, 1999

Singh MA., Combined exercise and dietary intervension to optimize body composition in aging, Annals of the New York Academy of Sciences. 854:378-93, 1998

Wilmore JH., Costill DL., Physiology of Sport and Exercise, Human Kinetics, 1994
 

dr Bogdan Krauss - właściciel Fitness Klubu dla Kobiet w Multikino


www.trenerindywidualny.pl

www.fit.pl
 


PODZIEL SIĘ Z INNYMI

Napisz komentarz...
Zaloguj przez Facebooka

Prywatność
Polityka prywatności 

Redakcja
26-600 Radom
Ul. Okulickiego 39, IIP
TEL: 48 380 30 62 wew. 12
E-mail: biuro@portal.fit.pl

RODO

Szanowny Czytelniku!

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Nie zmieniamy naszych uprawnień.

Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Fit.pl Sp.z.o.o.. Dane osobowe niezbędne gromadzone przez serwis www.fit.pl są objęte ochroną danych osobowych: nie są i nie będą nikomu odsprzedawana ani udostępniane. W czasie korzystania z serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, które należy podać to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Fit.pl Sp.z.o.o z siedzibą w Radomiu (dalej także będziemy używać skrótu „Fit.pl”) oraz nasi Zaufani partnerzy czyli podmioty niewchodzące w skład Fit.pl ale będące naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszych stronach, do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach, aby:

 • dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań oraz do przeprowadzania konkursów z nagrodami,
 • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,
 • pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań,
 • dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pragniemy też wspomnieć, że na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych parterów.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo tutaj.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk „zgadzam się” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności Fit.pl, w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów, w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) przez opisane wyżej Fit.pl oraz Zaufanych Partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać korzystając z narzędzia dostępnego tutaj.

Zgadzam się
Nie teraz
fit.pl profil na Facebooku
fit.pl kanał na Youtube
Forum dyskusyjne fit.pl