Puzzle, krzyżówki i inne rozrywki umysłowe mogą opóźniać wystąpienie demencji - ale tylko do pewnego czasu - informuje pismo "Neurology"  
fit.pl
2010-09-07 00:00
Udostępnij
Krzyżówki opóźniają demencję
crosspuzzle"Naukowcy z Rush University Medical Center w Chicago obserwowali od początku lat 90-tych grupę 1157 osób po 65 roku życia.

Każdemu z badanych przyznawano maksymalnie 5 punktów w zależności od tego, jak bardzo angażował się w różne działania związane z przetwarzaniem informacji - na przykład oglądanie telewizji, czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek, układanie puzzli, chodzenie do muzeum.

Co trzy lata uczestników poddawano testom, badającym sprawność umysłową.


Jak się okazało, w przypadku osób bez rozpoznanej demencji każdy dodatkowy punkt oznaczał o 50 procent wolniejsze pogarszanie się funkcjonowania mózgu.

Jednak u 148 osób z rozpoznanym Alzheimerem każdy punkt za zwiększoną aktywność umysłową był związany z rozwojem demencji szybszym o 42 procent.


Zdaniem autorów badań aktywność umysłowa wzmacnia zdolność mózgu do normalnego funkcjonowania w miarę rozwoju choroby, co pozwala tolerować poważne zmiany patologiczne.

Jednak po rozpoznaniu Alzheimera choroba jest już bardziej zaawansowana. Wydaje się, że kosztem wolniejszego postępu w początkowej fazie choroba później rozwija się szybciej. Jednak dzięki aktywności umysłowej skraca się czas, przez jaki dana osoba cierpi z powodu demencji. PMW
 

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

www.fit.pl