Stan globalnego miejsca pracy 2023: Perspektywa Gallup

Coroczne badanie Gallup dotyczące doświadczeń pracowników dostarcza kluczowych informacji na temat stanu globalnego miejsca pracy. Ostatni raport, "State of the Global Workplace 2023," ujawnił istotne aspekty zadowolenia, zaangażowania i stresu pracowników na całym świecie.
Ilona WIlk
2024-03-11 17:39
Udostępnij
Stan globalnego miejsca pracy 2023: Perspektywa Gallup

Badanie to, oparte na własnych materiałach badawczych Gallupa, jest nie tylko źródłem cennych wskazówek dla organizacji, ale także narzędziem analizy stanu emocjonalnego i psychologicznego pracowników. Poziom zaangażowania pracowników, kluczowy dla sukcesu organizacji, wynosi obecnie 23% na całym świecie.

Jednakże, niepokojące jest to, że 59% pracowników pozostaje w strefie "spokojnego rezygnowania," co oznacza brak satysfakcji z pracy, niski wysiłek i mentalne odizolowanie. Dodatkowo, 18% pracowników aktywnie unika obowiązków, co może prowadzić do szkód dla organizacji i zerwania zaufania między pracownikami a liderami.

Stres w miejscu pracy: Wyższy niż kiedykolwiek wcześniej

Raport Gallupa odnotowuje wzrost poziomu stresu w miejscu pracy, który osiągnął 44% w roku 2023. Zamknięcia firm w 2022 roku, zwłaszcza dla pracowników młodych i zdalnych w Azji Wschodniej, przyczyniły się do znacznego wzrostu codziennego stresu. Warto zauważyć, że niskie zaangażowanie pracowników jest powiązane z wyższym poziomem stresu, co podkreśla wagę stawiania na zaangażowanie w miejscu pracy.

Liderzy i menedżerowie mają kluczową rolę w redukcji poziomu stresu poprzez promowanie zaangażowania pracowników. Badania Gallupa jasno wskazują, że zaangażowanie pracowników ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia napięcia i poprawy wyników zawodowych oraz osobistych.

Rynek pracy na świecie: Ożywienie zatrudnienia, ale wyzwania pozostają

W 2022 roku zaobserwowano ogólne ożywienie zatrudnienia na świecie, ale różnice między regionami są istotne. Wzrost możliwości zatrudnienia wyniósł 43%, jednak niektóre obszary, takie jak Azja Południowo-Wschodnia i Australia/Nowa Zelandia, odnotowały mniejszy wzrost (22%). Ponad 51% pracowników na świecie wyraziło chęć zmiany pracy, co zwiększa konkurencję na rynku pracy i motywuje do aktywnej rekrutacji.

Analiza płacy i oczekiwań pracowników przynosi istotne wnioski. Zaangażowani pracownicy oczekują znacznych wzrostów wynagrodzenia (31%), podczas gdy ci, którzy są mniej zaangażowani, mają niższe oczekiwania płacowe (22%). Wpływ zaangażowania pracowników na kwestie finansowe jest jasny i podkreśla konieczność priorytetowego traktowania strategii sprzyjających zaangażowaniu.

Oczekiwania pracowników: Klucz do poprawy miejsca pracy

Ankieta Gallupa ujawnia, że pracownicy mają konkretne oczekiwania, które mogą poprawić ich miejsce pracy. 41% z nich chciałoby zmian w zaangażowaniu i kulturze pracy, w tym dostępności menedżerów, uznania za pracę, większej autonomii, unikania monotonii oraz jasnych celów.

28% respondentów zwraca uwagę na kwestie związane z wynagrodzeniem i świadczeniami, w tym zwiększenia płacy, terminowego wypłacania wynagrodzenia oraz odpowiednich świadczeń.

16% badanych chciałoby zmian w podejściu do zdrowia, relaksu i czasu wolnego, takich jak zmniejszenie nadgodzin, możliwość pracy zdalnej i ustanowienie miejsc relaksacyjnych.

Wnioski i perspektywy na przyszłość: Wspieranie zaangażowania liderów

Analizując wyniki Gallupa, kluczowe jest zrozumienie, że zaangażowanie pracowników to więcej niż tylko satysfakcja. Prawdziwe zaangażowanie obejmuje głębszą relację pracownika z jego rolą i organizacją. Zaangażowanie pracowników ma kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji, wpływając na produktywność, satysfakcję klientów i rozwój biznesu.

Liderzy mają kluczową rolę w promowaniu zaangażowania pracowników. Szkolenia oparte na nauce mogą poprawić poziom zaangażowania menedżerów, co przekłada się na zwiększenie zaangażowania całego zespołu. Firmy powinny także zwrócić uwagę na regionalne różnice i dostosować strategie do specyfiki lokalnych rynków pracy.

W obliczu globalnych wyzwań, związanych zarówno z pandemią, jak i dynamicznymi zmianami w strukturze pracy, wspieranie zaangażowania pracowników staje się priorytetem dla organizacji, które aspirują do sukcesu w dzisiejszym świecie biznesu.

REPS Polska