Senior w systemie ochrony zdrowia – konferencja

"Seniorzw systemie ochrony zdrowia" to konferencja powołana  z inicjatywy Rzecznika Praw Pacjenta a odbędzie się w dniu 14 listopada,  w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej
fit.pl
2012-10-22 00:00
Udostępnij
Senior w systemie ochrony zdrowia – konferencja
utw kongresKonferencja jest wynikiem potrzeby starszych pacjentów, którzy nie zawsze są świadomi swoich praw, a w konsekwencji znikomej wiedzy nie potrafią ich dociekać.

Podczas konferencji odbędzie się także panel dyskusyjny z najważniejszymi przedstawicielami organów administracji publicznej, specjalistów w zakresie problematyki osób starszych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz słuchaczami Uniwersytetów III wieku.

Nie zabraknie także szczególnych wystąpień poświęconych sytuacji osób starszych, ich stanu zdrowia, poziomu życia a także problemów, z jakimi muszą borykać się każdego dnia, korzystając z różnych świadczeń zdrowotnych a także działań prowadzonych w ramach polityki senioralnej oraz tej realizowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

Konferencja odbędzie się 14 listopada w godz. 10.00-14.00. w Urzędzie Dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29 w Warszawie.

www.fit.pl