UTW w Kozienicach zaprasza na nowy rok akademicki

Już po raz czwarty seniorzy w Kozienicach będą mogli brać udział w zajęciach przygotowanych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zapisy ruszają 1 i 8 września
fit.pl
2011-08-31 00:00
Udostępnij
UTW w Kozienicach zaprasza na nowy rok akademicki
senior learningUniwersytet Trzeciego Wieku w Kozienicach działa przy Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.

Kozienicki Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany do życia w sierpniu 2008r. jako pierwszy UTW w regionie. Jest to oferta edukacyjna Kozienickiego Domu Kultury skierowana do osób, które zakończyły już karierę zawodową i przeszły na rentę lub emeryturę. Ma ona za zadanie pomoc w podtrzymaniu sprawności intelektualnej i fizycznej tych osób oraz zapobieganie ich społecznemu wykluczeniu w związku z szybkimi zmianami technologicznymi we współczesnym świecie.

W pierwszym semestrze roku akademickiego 2011/2012 spotkania uniwersyteckie odbywać się będą w każdy czwartek, od 15 września do 15 grudnia, w godzinach od 11.00 do 14.00 w sali widowiskowej Kozienickiego Domu Kultury i składać się będą z dwóch wykładów lub wykładu i koncertu edukacyjnego. Słuchacze opłacają czesne w wysokości 50 zł za semestr. W zamian oferujemy:

- trzy dwugodzinne spotkania z prof. dr hab. Tadeuszem STĘPNIEM, który wygłosi cykl wykładów pt. „Etyka - sztuka życia”
- dwa dwugodzinne spotkania z Bogną WERNICHOWSKĄ
- cztery wykłady pod wspólnym hasłem: „Prawo na codzień” prowadzone przez mec. Jakuba MAGIERĘ oraz Oficera Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach mł. asp. Patrycję ADACH
- trzy koncerty edukacyjne w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej w Warszawie: „W kręgu polskich tańców”, „Cztery mile za Warszawą”, „Muzyczne rozmaitości”
- trzy spotkania z podróżnikami (Peru, Albania, Czarnogóra)
- dwie godziny wykładów na temat dziejów Kozienic, które poprowadzi mec. Lech WIŚNIEWSKI
- dwa wykłady o problematyce kulturowej wygłoszone przez Krzysztofa KAIMA
- dwugodzinne warsztaty psychologiczne Alicji GRZESIAK
- jedną relację z prac polskich archeologów w Peru.

Ponadto w roku akademickim 2011/2012 dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowane zostaną wycieczki oraz zajęcia fakultatywne: joga, kurs tańca towarzyskiego, gimnastyka 50+, kurs komputerowy, język angielski, nordic walking, aquaerobik, tańce w kręgu.

www.senior.fit.pl