Dlaczego Polki rezygnują z aktywności fizycznej?

Nadchodzący Międzynarodowy Dzień Kobiet jest doskonałą okazją dla marki ASICS do przedstawienia danych z globalnego badania dotyczącego różnic w aktywności fizycznej między kobietami a mężczyznami. Raport potwierdza istnienie pozytywnej korelacji między aktywnością fizyczną a kondycją psychiczną, przy czym regularne ćwiczenia przyczyniają się do wzrostu poczucia szczęścia u kobiet o 52%, energii o 50%, pewności siebie o 48%, redukcji stresu o 67% oraz frustracji o 80%. Najpopularniejszym sportem wśród Polek jest bieganie (97%), przed nordic walkingiem (57%) i treningiem na siłowni (48%).
Aleksandra Załęska
2024-03-01 07:59
Udostępnij
Dlaczego Polki rezygnują z aktywności fizycznej?

Badanie zlecone przez ASICS zostało przeprowadzone na niemal 25 tysiącach osób z całego świata. Istotnym wnioskiem jest fakt, że prawie połowa badanych przerywa lub całkowicie rezygnuje z regularnych ćwiczeń, co negatywnie wpływa na ich samopoczucie. Większość kobiet (ponad połowa) nie jest zadowolona ze swojego poziomu aktywności fizycznej, a presja czasu (74%), wstyd (44%) i niska pewność siebie (35%) są głównymi przeszkodami w podejmowaniu regularnych ćwiczeń.

Dodatkowo, prawie dwie trzecie matek (61%) wskazało macierzyństwo jako główny powód całkowitego zaprzestania regularnych ćwiczeń, co dowodzi wpływu obowiązków domowych na aktywność fizyczną kobiet. Uczestniczki grup fokusowych często podkreślały społeczne oczekiwania dotyczące ról płciowych, które ograniczają ich aktywność fizyczną.

Badanie uwzględniło także perspektywę mężczyzn, z których tylko 34% uznało brak czasu za przeszkodę w regularnym uprawianiu sportu, podczas gdy aż 74% kobiet wskazało na to jako główne wyzwanie. Mężczyźni wskazywali również na niepewność kobiet co do swojej fizyczności jako główną barierę (58%), podczas gdy dla kobiet było to mniej istotne (36%).

Polki wskazują na ogólne zobowiązania (69%), brak czasu (66%) oraz koszty (49%) jako główne przeszkody w regularnym uprawianiu sportu. Motywację do aktywności fizycznej Polki czerpią z chęci dbania o swoje ciało i zdrowie psychiczne (94%) oraz osiągania szczęścia (92%).

Różnice w podejściu do sportu między płciami są złożonym wyzwaniem, które kształtowało się przez lata. Kobiety zauważają potrzebę uczynienia sportu bardziej dostępnym i uznawanym, jednocześnie kwestionując społeczne oczekiwania związane z płcią. Inicjatywy, takie jak grupy biegowe dla kobiet, mogą przyczynić się do przełamania stereotypów i zachęcić kobiety do regularnej aktywności fizycznej.

W odpowiedzi na te wyzwania, ASICS stworzył globalną platformę internetową, która łączy kobiety z całego świata, umożliwiając im dzielenie się doświadczeniami i inspirując do podejmowania aktywności fizycznej. Poprzez takie działania firma dąży do zwiększenia liczby kobiet korzystających z pozytywnych efektów regularnego uprawiania sportu.