21 i 22 stycznia pytamy bliskich o zdrowie

Dzień Babci i Dzień Dziadka to świetna okazja do rozmowy o zdrowiu, a szczególnie o ewentualnych objawach chłoniaków. Chłoniaki to nowotwory układu chłonnego, a ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem. Ok. 65% chorych na chłoniaki to osoby po 55. roku życia. Dlatego składając życzenia babci czy dziadkowi, warto zapytać ich o zdrowie.
fit.pl
2015-01-21 00:00
Udostępnij
21 i 22 stycznia pytamy bliskich o zdrowie
„Zapytaj Bliskich o zdrowie” to ogólnopolska akcja edukacyjna organizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka (21, 22 stycznia). Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem zwiększającej się wraz z wiekiem zachorowalności na nowotwory układu krwiotwórczego oraz upowszechnienie wiedzy o chłoniakach. Organizatorzy chcą również zachęcić Polaków do stałej obserwacji swojego organizmu i stanu zdrowia, w tym do regularnej kontroli węzłów chłonnych.

Chłoniaki to nowotwory układu chłonnego (limfatycznego). Dzieli się je na dwie główne grupy: chłoniaki ziarnicze (chłoniak Hodgkina) i nieziarnicze (ok. 70 rodzajów). Według ostatnich danych epidemiologicznych Krajowego Rejestru Nowotworów ryzyko zachorowania na chłoniaka wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy najczęściej osób po 55. roku życia – ok. 65% wszystkich chorych na chłoniaki, a przewlekła białaczka limfocytowa, również ujęta w klasyfikacji chłoniaków, jest wręcz określana mianem choroby ludzi w wieku podeszłym (średni wiek chorych w momencie jej rozpoznania wynosi 72 lata). Symptomy towarzyszące chłoniakom często przypominają objawy zwykłego przeziębienia i są lekceważone, a choroba jest zazwyczaj wykrywana dopiero w stadium zaawansowanym. Wiedza na temat chłoniaków, w tym znajomość ich objawów, zwiększa szanse na wczesne rozpoznanie choroby i rozpoczęcie skutecznego leczenia ratującego lub przedłużającego życie.

Hematolog, dr Agnieszka Giza, Klinika Hematologii CMUJ: Do częstych objawów chłoniaka można zaliczyć: zwykle niebolesne powiększenie węzłów chłonnych, zlewne poty nocne, spadek wagi ciała, długo trwające stany gorączkowe, świąd skóry, przewlekłe infekcje , uporczywy kaszel – to oznacza to, że objawy chłoniaka są niecharakterystyczne.

Stowarzyszenie Przebiśnieg zaprasza Polaków do aktywnego uczestnictwa w akcji „Zapytaj Bliskich o zdrowie”! Aby dołączyć:

1. Złóż Babci/Dziadkowi życzenia dobrego zdrowia!
2. Zapytaj Babcię /Dziadka o typowe objawy chłoniaka: czy ma powiększone węzły chłonne, poty nocne, podwyższoną temperaturę, uporczywy kaszel, spadek masy ciała.
3. Dopytaj, czy ewentualnie wymienione objawy trwają ponad 3 tygodnie.
4. Przypilnuj wizyty kontrolnej Babci/Dziadka u lekarza – ryzyko zachorowania na chłoniaka wzrasta po 55. roku życia.

Diagnostyka i leczenie chłoniaków

wesola-seniorkaHematolog, dr Agnieszka Giza, Klinika Hematologii CMUJ: Jeżeli u lekarza pierwszego kontaktu pojawi się pacjent z bolesnymi, powiększonymi węzłami chłonnymi, należy rozpocząć diagnostykę w kierunku infekcji (najczęściej wirusowych lub bakteryjnych) oraz wdrożyć antybiotykoterapię, a w przypadku braku ustąpienia dolegliwości i zmniejszenia się węzłów chłonnych po około miesiącu, należy skierować pacjenta na konsultację hematologiczną.

Chłoniak może zostać rozpoznany tylko przez lekarza specjalistę. Do pełnej diagnozy i wdrożenia odpowiedniego leczenia potrzebne jest ustalenie dotychczasowego przebiegu choroby, czyli tzw. wywiad lekarski, badanie palpacyjne (dotykowe), w którym lekarz ocenia wszystkie dostępne badaniu węzły chłonne, określa ich wielkość, spoistość, ruchomość oraz ustala, czy są bolesne, badanie histopatologiczne (mikroskopowe) podejrzanego (powiększonego) węzła chłonnego pobranego chirurgicznie - to jedyny, oprócz badania immunofenotypowego z krwi obwodowej czy szpiku kostnego, wiarygodny sposób ustalenia rozpoznania i określenia typu chłoniaka.

Przed rozpoczęciem leczenia należy również określić stopień zaawansowania klinicznego poprzez wykonanie pełnych badań laboratoryjnych krwi, badań obrazowych klatki piersiowej i jamy brzusznej (oraz innych lokalizacji), badanie szpiku kostnego, które sprawdzi stopień jego zajęcia przez proces nowotworowy.

Leczenie osób chorych na chłoniaki powinno odbywać się wyłącznie w ośrodkach wyspecjalizowanych w leczeniu nowotworów układu chłonnego. Ze względu na dużą różnorodność chłoniaków istnieje wiele schematów ich leczenia. Przebieg leczenia i rokowanie zależy m.in. od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby. Celem leczenia pacjentów z chłoniakami jest całkowite cofnięcie (całkowita remisja) choroby, wydłużenie czasu życia bez jej nawrotu oraz poprawa jakości życia. W leczeniu chłoniaków i przewlekłej białaczki limfocytowej wykorzystuje się: radioterapię, chemioterapię, immunoterapię, zabiegi chirurgiczne, przeszczepy szpiku i terapie celowane.

Czy chłoniaki są wyleczalne?

Hematolog, dr Agnieszka Giza, Klinika Hematologii CMUJ: W zależności od podtypu chłoniaka, (według klasyfikacji WHO) możliwość jego wyleczenia kształtuje się różnie - np. od 80-90% wyleczonych pacjentów z chłoniakiem Hodgkina, do 50-70% z chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B. W przypadku chłoniaków o niskim stopniu złośliwości i powolnym przebiegu, pacjenci często żyją długie lata, okresowo wymagając chemioterapii.

Organizatorzy akcji „Zapytaj Bliskich o zdrowie” wierzą, że dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym uda się zwiększyć liczbę osób wcześnie zdiagnozowanych, a tym samym zmniejszyć śmiertelność w grupie chorych na chłoniaki, szczególnie wśród osób po 55. roku życia.

Zapraszamy do poparcia akcji na facebooku: https://www.facebook.com/StowarzyszeniePrzebisnieg

 

Organizator:

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg" zrzesza osoby, które kierując się szlachetnymi pobudkami pragną pomagać chorym na chłoniaki. Celem Stowarzyszenia jest m.in.: niesienie pomocy chorym ze schorzeniami układu chłonnego i ich rodzinom oraz działanie na rzecz poprawy jakości ich życia, propagowanie wiedzy na temat chorób układu chłonnego i metod ich leczenia oraz szeroko pojętej problematyki onkologicznej, propagowanie profilaktyki chorób nowotworowych oraz działania na rzecz rehabilitacji zdrowotnej i społecznej chorych po leczeniu onkologicznym. Więcej informacji o Organizatorze na: http://www.przebisnieg.org/

jestesmy patronem

www.fit.pl