Na pomoc psychologiczną w Polsce dzieci i młodzież czekają miesiącami. Brakuje psychiatrów i psychologów w publicznej służbie zdrowia

Rzecznik Praw Obywatelskich, dr hab. Marcin Wiącek, ostrzega przed rosnącym problemem w opiece psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą w Polsce. Według niego, liczba samobójstw i prób samobójczych wśród najmłodszych pacjentów alarmująco wzrasta, a system psychiatryczny dla dzieci znajduje się w kryzysie. Statystyki policyjne potwierdzają dramatyczny trend, wskazując na ponad 2,1 tys. prób samobójczych między siódmym a 18. rokiem życia tylko w 2023 roku.
Ilona Wilk
2024-03-12 09:26
Udostępnij
Na pomoc psychologiczną w Polsce dzieci i młodzież czekają miesiącami. Brakuje psychiatrów i psychologów w publicznej służbie zdrowia

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że brakuje skoordynowanego wsparcia dla dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi. Statystyki Komendy Głównej Policji ukazują wzrost dramatycznych sytuacji, z 85 prób samobójczych wśród dzieci między siódmym a 12. rokiem życia w 2023 roku do aż 2054 prób w grupie wiekowej 13–18 lat. RPO zauważa, że zgłaszane skargi na stan polskiej psychiatrii dziecięcej są coraz liczniejsze.

Niestety, dostęp do pomocy psychologicznej jest ograniczony, a oczekiwanie na wizytę u psychologa czy psychiatry dziecięcego trwa miesiącami. Rzecznik podkreśla, że taka sytuacja jest formą dyskryminacji, gdyż osoby zamożne mogą skorzystać z prywatnej służby zdrowia, otrzymując szybszą pomoc. Prof. Wiącek zauważa także, że deficyt psychiatrów specjalizujących się w leczeniu dzieci i młodzieży wynika z problemów systemowych oraz finansowych w polskiej służbie zdrowia.

W odpowiedzi na narastający problem, prof. Marcin Wiącek apeluje o większą koordynację, intensywny dialog między instytucjami oraz dostarczenie odpowiednich środków finansowych na rozwój służby zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Zwraca uwagę na konieczność przyciągania lekarzy psychiatrów do pracy w publicznej służbie zdrowia i podkreśla, że potrzebne są regulacje dotyczące zawodu psychologa i psychoterapeuty.

Parlamentarny Zespół ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, kierowany przez posłankę Martę Golbik, również uczestniczy w pracach nad poprawą sytuacji. Wskazuje na konieczność wsparcia edukacji, zwiększenia liczby psychologów szkolnych oraz zachęt do wyboru specjalizacji w psychiatrii dziecięcej. Problematyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest przedmiotem obecnych działań trzech ministerstw, które wspólnie pracują nad rozwojem skutecznych rozwiązań.

Warto podkreślić, że dane policyjne ukazują najwięcej prób samobójczych województwie pomorskim, śląskim oraz łódzkim. Choć większość prób nie kończy się tragicznie, liczby te budzą uzasadniony niepokój, zważywszy na fakt, że tylko w 2023 roku życie straciło 145 młodych ludzi. Przedstawiciele środowiska zwracają uwagę, że problem ten nie dotyczy jedynie Polski, ale stanowi globalną kwestię zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Wspólna praca ministerstw, zwiększenie środków finansowych oraz skoordynowane działania to kluczowe elementy walki z tą nową formą epidemii – depresją i kryzysami psychicznymi wśród najmłodszych.

na podstawie artykułu z newseria