Reforma psychiatrii w Polsce: Nowe perspektywy dla opieki zdrowotnej

Dr Daria Biechowska z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie podkreśla znaczenie rozwijającej się reformy psychiatrii w Polsce. Program pilotażowy, wprowadzony w 2018 roku w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, już przyniósł konkretne rezultaty. Do końca 2024 roku planowane jest uruchomienie 129 centrów zdrowia psychicznego, które będą obsługiwać około 52,45% populacji dorosłej Polski.
Ilona Wilk
2024-01-08 10:25
Udostępnij
Reforma psychiatrii w Polsce: Nowe perspektywy dla opieki zdrowotnej

Zdaniem dr Biechowskiej, brak jest skoordynowanej współpracy między sektorami, takimi jak edukacja, pomoc społeczna i służba zdrowia. Takie połączenie jest niezbędne dla skutecznej realizacji różnych programów i inicjatyw, szczególnie w szkołach.

Cele i realizacja reformy

Program reformy skupia się na promowaniu leczenia środowiskowego, opartego na indywidualnych potrzebach pacjenta i jego bliskich. Dzięki programowi pilotażowemu, liczba porad ambulatoryjnych zwiększyła się, a czas hospitalizacji skrócił.

W zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, planowane są trzy poziomy referencyjne:
• Środowiskowe ośrodki pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej: Już teraz działa ich ponad 440, oferując bezpośrednią pomoc młodzieży do 21. roku życia.
• Środowiskowe centra zdrowia psychicznego: Dostarczają bardziej intensywne wsparcie, skupiając się na określonych obszarach województwa.
• Ośrodki wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej: Zapewniają wsparcie dla pacjentów wymagających specjalistycznej opieki.

Profilaktyka i walka ze stygmatyzacją

Równie ważne jest podejście do profilaktyki i edukacji społecznej. Narodowy Program Zdrowia koncentruje się na promocji zdrowia psychicznego, w tym na programach profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych samobójstwem.
Jednak dr Biechowska podkreśla, że skutki tych działań będą widoczne dopiero po kilku latach. Ważne jest również przeciwdziałanie stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Instytut Psychiatrii i Neurologii podkreśla, że stygmatyzacja jest nadal obecna w społeczeństwie, co wymaga dalszej pracy edukacyjnej i systemowych zmian.

Reforma psychiatrii w Polsce przynosi wiele pozytywnych zmian, ale wymaga również ciągłego wsparcia i dostosowywania się do nowych wyzwań. Skoordynowane działania, edukacja społeczna i walka ze stygmatyzacją są kluczowe dla budowania zdrowszego i bardziej świadomego społeczeństwa.