Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest corocznie 7 kwietnia. W 2010 roku koncentruje się na problemach zdrowotnych wynikających z urbanizacji świata, a hasłem przewodnim będzie „Człowiek i miasto”
fit.pl
2010-04-07 00:00
Udostępnij
Światowy Dzień Zdrowia
Święto to zostało ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Obchodzone jest rokrocznie od 1950 w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia poświęcony zostanie tematowi urbanizacji i zdrowia. Zagadnienie to zostało wybrane z uwagi na wpływ urbanizacji na zbiorowe i indywidualne zdrowie mieszkańców świata.W nadchodzących latach znacząca część przyrostu liczby ludności będzie miała miejsce w obszarach miejskich, co oznacza wzrost tempa urbanizacji. Taki stan rzeczy wiąże się z wieloma wyzwaniami zdrowotnymi, obejmującymi m. in. dostęp do wody pitnej, stan środowiska naturalnego, choroby niezakaźne i związane z tym czynniki ryzyka, takie jak użycie tytoniu, nieodpowiedni sposób odżywiania się, brak aktywności fizycznej, szkodliwy wpływ nadużywania alkoholu, czy ryzyka związane z wybuchem epidemii chorób. W takiej sytuacji najbardziej poszkodowani są ubożsi mieszkańcy miast, którzy oprócz licznych chorób borykają się także z innymi problemami zdrowotnymi.

www.fit.pl