fit.pl mobile logo


Jak ćwiczą kobiety

Kobiety stanowią liczącą się grupę klientów klubów fitness. Coraz więcej klubów powstaje specjalnie dla nich. Ale także w klubach koedukacyjnych ćwiczy często więcej kobiet niż mężczyzn. Warto przyjrzeć się bliżej tej ważnej grupie docelowej, aby odpowiednio opracować program zajęć i usług oraz cennik, a także tworzyć dopasowane programy lojalnościowe i motywacyjne. Magdalena Szymańska zebrała ciekawe informacje z klubów fitness we Wrocławiu.
bodylifeKobiety stanowią liczącą się grupę klientów klubów fitness. Coraz więcej klubów powstaje specjalnie dla nich. Ale także w klubach koedukacyjnych ćwiczy często więcej kobiet niż mężczyzn. Warto przyjrzeć się bliżej tej ważnej grupie docelowej, aby odpowiednio opracować program zajęć i usług oraz cennik, a także tworzyć dopasowane programy lojalnościowe i motywacyjne. Magdalena Szymańska zebrała ciekawe informacje z klubów fitness we Wrocławiu.

Badania przeprowadzono w tym roku we wrocławskich klubach fitness. Objęto nimi 100 kobiet, w większości mieszkanek Wrocławia, które od co najmniej 3 miesięcy uczestniczyły w różnych formach aktywności fizycznej proponowanych w klubach.

Kluby młodych, wykształconych, samotnych

Wśród badanych najliczniej reprezentowana (43%) jest grupa kobiet w wieku 26-35 lat; 26% respondentek nie przekroczyła 25. roku życia, czyli ponad dwie trzecie ćwiczących to osoby młode. Najmniej licznie (14%) odwiedzają kluby fitness kobiety powyżej 45. roku życia. Ze strukturą wieku wiąże się wykształcenie osób ankietowanych. 67% ma wykształcenie wyższe lub niepełne wyższe, natomiast aż 22% wykształcenie podstawowe. Wydaje się, że kobiety z wykształceniem wyższym są bardziej świadome znaczenia i wpływu aktywności fizycznej na zdrowie. Poza tym często pracują umysłowo, stąd zajęcia fitness są dla nich sposobem na wartościowe wykorzystanie zgromadzonej energii, odstresowanie i zrelaksowanie. W grupie osób z wykształceniem podstawowym chodzi najczęściej o uczennice szkół średnich, nieograniczone życiem zawodowym i obowiązkami rodzinnymi, dysponujące tym samym stosunkowo dużą ilością wolnego czasu. Respondentki z wykształceniem średnim stanowią natomiast nieliczną grupę uczestniczek zajęć. Może to być spowodowane faktem wykonywania często pracy fizycznej o charakterze zmianowym, a tym samym mniejszą ilością czasu wolnego przeznaczanego na sport.

Pod względem struktury zawodowej badanie pokazało, że rekreacyjną aktywność fizyczną najbardziej cenią sobie kobiety wykonujące pracę umysłową (52%). Kolejna co do liczebności grupa to osoby uczące się (30%) – potwierdza to omówiony wyżej wiek i poziom wykształcenia. Pracownicy fizyczni (10%) nie widzą natomiast potrzeby ćwiczenia w czasie wolnym Być może ma to związek z niższym poziomem uświadomienia zdrowotnego lub z przemęczeniem fizycznym, wskutek wykonywanej pracy zawodowej i chęcią biernego wypoczynku.

Jeżeli chodzi o sytuację rodzinną badanych kobiet, to przeważająca część (aż 62%) nie posiada stałego partnera, natomiast 75% nie posiada dzieci, więc nie ma dodatkowych obowiązków związanych z opieką czy wychowaniem. Podobnie u ponad 70% klientek wrocławskich klubów fitness dochód miesięczny przypadający na członka rodziny waha się w granicach od 1000 do 2000 zł.

[-------]

Sprawne, sprawniejsze...

Dla prowadzących zajęcia fitness ciekawa jest z pewnością odpowiedź o przyczyny podjęcia aktywności fizycznej. W tym zakresie można najbardziej oddziaływać na motywację do regularnego treningu. Respondentki miały za zadanie określić przyczyny podjęcia i kontynuowania ćwiczeń. Na pierwszym miejscu podkreślały, że chcą się lepiej czuć, następnie – być sprawne oraz atrakcyjnie wyglądać. Wśród mało ważnych przyczyn znalazła się odpowiedź: w celu spędzenia czasu ze znajomymi (2,1%).

Okazuje się, że większość kobiet wcale nie dlatego podejmuje aktywność fizyczną, że odczuwa dolegliwości zdrowotne, lecz dla poprawy dobrego samopoczucia i utrzymania sprawności na zadowalającym poziomie. Taką interpretację można przyjąć na podstawie odpowiedzi dotyczących oceny własnego stanu zdrowia. Duża część (60%) respondentek określa swój stan zdrowia jako dobry, 33% jako bardzo dobry, a tylko 7% badanych ocenia go dostatecznie.

Kwestionariusz ankiety zawierał również pytania dotyczące deklarowanej i rzeczywistej częstotliwości uprawiania ćwiczeń fizycznych. Zadowalający jest fakt wysokiego uświadomienia klientek co do korzyści wynikających z regularnego treningu fitness, podejmowanego 2-4 razy w tygodniu. Z taką częstotliwością chciałoby ćwiczyć 65% pytanych, przy czym największa grupa osób (33%) chciałaby uczestniczyć w zajęciach ruchowych 3 razy w tygodniu. W rzeczywistości 28% kobiet ćwiczy z taką częstotliwością, natomiast 43% badanych bierze udział w zajęciach 2 razy w tygodniu. Dysproporcja między deklarowaną a realizowaną częstotliwością udziału w zajęciach może wynikać z trudności zewnętrznych, takich jak obowiązki zawodowe, rodzinne, społeczne.

[-------]

Preferencje kobiet

Ciekawa wydaje się być analiza poszczególnych form fitness pod kątem zainteresowania, jakim cieszą się wśród badanych kobiet. Okazuje się, że najchętniej wybierają ABT. Jest to trening skoncentrowany na modelowaniu dolnych partii ciała: mięśni ud, pośladków i brzucha, przeznaczony dla osób początkujących i średnio zaawansowanych. Wybór tej formy ćwiczeń podyktowany jest przede wszystkim chęcią poprawy sylwetki. Brzuch, uda, pośladki to miejsca, które w opinii kobiet pozostawiają najwięcej do życzenia i dlatego trzeba o nie szczególnie zadbać. Ćwiczenia te cieszą się dużą popularnością. Drugą w kolejności formą są ćwiczenia na stepie. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że step jest formą ćwiczeń areobowych o dużej intensywności. Dzięki możliwości regulacji wysokości platformy można rozszerzyć zasób wykonywanych ćwiczeń i zwiększyć ich intensywność, co bardzo odpowiada uczestniczkom zajęć.

Kobiety w badanych klubach niechętnie uczestniczą w zajęciach typu cardio-abdo. Są to zajęcia ukierunkowane na kształtowanie mięśni brzucha. Wymagają ogromnego wysiłku, zaangażowania ze strony ćwiczącego, wytrwałości i systematyczności, aby efekty mogły być zauważalne. Niewiele było też wskazań lekcji z piłkami fitball. Można to wiązać z faktem, że jest to nowa, spokojna formą zajęć, ale wymagająca dokładności i opanowania, przez co cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród osób starszych, które stanowią jednak nieliczną grupę ogółu ćwiczących.

Analizując powody wyboru poszczególnych form fitness przez kobiety, nie można zapomnieć o bardzo ważnym znaczeniu osoby instruktora prowadzącego zajęcia. 29% respondentek przyznaje, iż wybiera daną formę zajęć, ponieważ odpowiada im instruktor. Uczestniczki zajęć uważają rekreację ruchową głownie za środek do korekcji swojego ciała i sprawności fizycznej, którego skuteczność uwidacznia się po dłuższym lub krótszym czasie, a osoba kompetentnego instruktora może ją wyraźnie podnieść.

Wysoko notowana (18%) jest również godzina zajęć jako argument przemawiający za ich wyborem. Kluby fitness, wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom, oferują dużą rozpiętość czasową proponowanych zajęć (pracują często do godz. 22.00), aby każdy chętny mógł w nich uczestniczyć.

Inne motywy wyboru, jak na przykład: atmosfera grupy, obecność koleżanki, mają znikomy wpływ na wybierane formy fitness.

Większość respondentek świadomie dokonuje wyboru, kierując się przede wszystkim odpowiadającą im formą ćwiczeń, pozytywną oceną prowadzącego oraz wygodną godziną zajęć.

Autor: Magdalena Szymańska
Źródło: Body Life

www.fit.pl

  


PODZIEL SIĘ Z INNYMI

Napisz komentarz...
Zaloguj przez Facebooka

Prywatność
Polityka prywatności 

Redakcja
26-600 Radom
Ul. Okulickiego 39, IIP
TEL: 48 380 30 62 wew. 12
E-mail: biuro@portal.fit.pl

RODO

Szanowny Czytelniku!

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Nie zmieniamy naszych uprawnień.

Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Fit.pl Sp.z.o.o.. Dane osobowe niezbędne gromadzone przez serwis www.fit.pl są objęte ochroną danych osobowych: nie są i nie będą nikomu odsprzedawana ani udostępniane. W czasie korzystania z serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, które należy podać to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Fit.pl Sp.z.o.o z siedzibą w Radomiu (dalej także będziemy używać skrótu „Fit.pl”) oraz nasi Zaufani partnerzy czyli podmioty niewchodzące w skład Fit.pl ale będące naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszych stronach, do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach, aby:

  • dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań oraz do przeprowadzania konkursów z nagrodami,
  • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,
  • pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań,
  • dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pragniemy też wspomnieć, że na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych parterów.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo tutaj.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk „zgadzam się” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności Fit.pl, w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów, w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) przez opisane wyżej Fit.pl oraz Zaufanych Partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać korzystając z narzędzia dostępnego tutaj.

Zgadzam się
Nie teraz
fit.pl profil na Facebooku
fit.pl kanał na Youtube
Forum dyskusyjne fit.pl