Nawodnienie organizmu zimą - o czym pamiętać? KONKURS

Zima to czas, kiedy zapominamy o odpowiednim nawodnieniu, latem przypominają nam o tym temperatury i pragnienie. Kiedy za oknem pogoda nas nie rozpieszcza warto pomyśleć o sposobie, który będzie przypominał nam o regularnym nawodnieniu organizmu. Dlaczego jest to tak ważne w trakcie zimy?
2020-02-03 00:00
Udostępnij
Nawodnienie organizmu zimą - o czym pamiętać? KONKURS

 UWAGA KONKURS! Wygraj jedną z trzech butelek termicznych od firmy DAFI!

Wystarczy, że wykonasz zadanie konkursowe: Pokaż nam swoją ulubioną zimową aktywność! Przyślij do nas zdjęcie, kolaż, film.

dafi

Odpowiedzi prosimy przysyłać na adres: konkurs@fit.pl z dopiskiem DAFI

Konkurs trwa do 10.02.2020!

KONKURS ZAKOŃCZONY:

nagrody wędrują do:

alicja_niechlebowsko@

kania1988@

ada_zatorska@

Gratulujemy :)

----

Odczucie pragnienia

Woda jest podstawą nawodnienia organizmu o piciu przypomina nam pragnienie – zimą również, ale jest ono ignorowane lub źle interpretowane jako głód. Dlatego jeśli czujemy się głodni w pierwszej kolejności powinniśmy sięgnąć po szklankę z wodą, aby nie pogłębić odwodnienia organizmu. 

Suchość w gardle

Zimą suchość w gardle dokucza nam częściej, gdyż suche powietrze podrażnia i uszkadza błony śluzowe. Częściej narażeni jesteśmy także na zapalenie górnych dróg oddechowych. Jeśli przebywamy na zewnątrz w mroźny dzień pamiętajmy, aby oddychać nosem a nie ustami, dzięki temu zabezpieczymy nasze gardło przed infekcją. Możemy pić również mikstury na bazie miodu, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie oraz przeciwgorączkowo.

Wypłukuj toksyny z organizmu

Woda wspomaga pracę nerek, które są w naszym organizmie filtrem oczyszczającym odpady metaboliczne. Kiedy nerki nie otrzymują dostatecznej ilości wody nie mogą pracować prawidłowo, przez co toksyny odkładają się w naszym organizmie.

Woda = dobre samopoczucie

Jeśli nie dostarczymy odpowiedniej ilości płynów naszemu organizmowi możemy zauważyć zmęczenie i osłabienie, kiedy objawy się nasilają czyli ręce zaczynają drżeć i mamy zawroty głowy oznacza to, że poziom elektrolitów w organizmie znacząco się obniżył w pierwszej kolejności sięgnijmy po szklankę z wodą.

Jak nie zapomnieć o piciu wody?

Na biurku w pracy postawmy sobie karafkę z wodą, która będzie przypominała nam o tym, że powinniśmy po nią sięgać. Zakupmy butelkę filtrującą, która jest niewielkich rozmiarów, zmieści się do torebki czy plecaka, dzięki temu nie będziemy martwić się o to, że w pobliżu nie ma sklepu, w którym możemy zakupić wodę. Wystarczy nalać wodę z kranu, a filtr oczyści ją i sprawi, że będzie odpowiednia do picia. Na rynku są dostępne także aplikacje na telefon, które będą przypominały o wypiciu szklanki wody. W trakcie zimy warto również pomyśleć
o butelce termicznej, która zadba, aby nasz napój był ciepły nawet podczas mrozów i zimowych spacerów.

---

Regulamin Konkursu  butelki termiczne od DAFI

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu ”Butelki termiczne od DAFI" zwany dalej konkursem, jest Fit.pl Sp. z o. o.
1.1. Fundatorem nagród w Konkursie jest producent butelek DAFI

zwany dalej „Fundatorem”.

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie, Rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Konkurs organizowany jest na stronie http://www.fit.pl serwisu z grupy FIT.pl. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od dnia  03 lutego 2020 do dnia 10.02.2020 roku, do godz. 24:00.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zgłoszenia w konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.
3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 są przetwarzane przez FIT.pl Sp.z.o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 9, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która od dnia2 lutego 2020 do dnia 10 lutego 2020 r, do godz. 24:00 dokona zgłoszenia uczestnictwa w konkursie.
2. Zgłoszenie uczestnictwa polega na wykonaniu zadania konkursowego oraz przesłaniu zgłoszenia zatytułowanego „DAFI” na adres e-mail: konkurs@fit.pl
3. Zadanie konkursowe uczestników: Pokaż nam swoją ulubioną zimową aktywność. Przyślij do nas zdjęcie, kolaż lub film. Do wygrania 3 butelki termiczne od DAFI.


Wygrają najciekawsze odpowiedzi. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, data zgłoszenia, kreatywność, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców. 
4. Każde przesłane zgłoszenie na adres konkurs@fit.pl z tytułem maila „DAFI" w trakcie trwania konkursu będzie rejestrowane w systemie elektronicznym Organizatora, jako jedno uprawnienie do nagrody konkursowej. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
5. Każdy uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie, może ubiegać się o nagrodę, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
6. W dniu 11 lutego 2020 specjalnie powołana przez Organizatora komisja konkursowa wybierze najciekawsze odpowiedzi konkursowe wyłaniając 3 zwycięzców.

4. NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie są 3 butelki termiczne DAFI.

2. Nagrody w konkursie zostaną wydane nagrodzonym uczestnikom konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Nagrody zostaną wydane w terminie wskazanym w regulaminie konkursu
3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursie.

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I WYDANIE NAGRODY

1. Wyłonienie zwycięzców w konkursie przeprowadzone zostanie przez specjalnie powołaną komisję konkursową w dniu 11 lutego 2020 roku.
2. W przyznaniu nagród biorą udział wszystkie zgłoszenia zarejestrowane od dnia 03.02.2020 do dnia 10.02.2020, do godz. 24:00.
3. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, data zgłoszenia, kreatywność odpowiedzi, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców.
5. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni drogą mailową w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich wyłonienia, pod adresem e-mail, z którego zostało dokonane zgłoszenie.
6. Organizator zastrzega, że powiadomienie zwycięzcy o wygraniu nagrody, nastąpi wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody.
7. Organizator zastrzega, że nie będzie informował pozostałych uczestników konkursu o braku wygranej droga mailową.
8. Organizator zastrzega, iż nie wypłaci równowartości nagród w gotówce.
9. Dane zwycięzcy będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji danych zwycięzcy oraz treści jego odpowiedzi na pytanie konkursowe m.in. na stronie www.fit.pl
10. Za pomocą wiadomości email potwierdzającej wygraną zwycięzca zostanie poinformowany, że w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia o wygranej powinien potwierdzić za pomocą wiadomości email dane osobowe oraz oświadczenie o pełnoletniości i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym konkursem oraz, że nie dotyczą go zastrzeżenia pkt. 2 rozdział 2 niniejszego regulaminu. W treści maila Zwycięzca powinien podać model wybranego przez siebie obuwia oraz rozmiar.
11. Po otrzymaniu przez Organizatora informacji dot. wygranej oraz danych adresowych, o których mowa w punkcie 10, nagrody zostaną wysłane zwycięzcom pocztą lub kurierem w terminie wyznaczonym przez Organizatora jednak nie później niż 14 dni od daty przysłania maila o którym mowa w pkt. 9 rozdział 2 niniejszego regulaminu
12. Nagroda niewydana w konkursie z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy pozostaną w dyspozycji Organizatora.

6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody, o których mowa w pkt. 4.1, będzie komisja konkursowa.
2. Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
3. Komisja konkursowa dokonując weryfikacji zgłoszeń konkursowych, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym regulaminem oraz kryterium oryginalności wykonania zadania konkursowego.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 31 dni od ostatecznego dnia wydania nagród. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, adres email, z którego wysłane zostało zgłoszenie, treść wysłanego zgłoszenia, datę i godzinę wysłanego zgłoszenia.
3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie regulaminu.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

8. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzców konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez uczestników konkursu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin konkursu dostępny będzie w biurze Organizatora: FIT.pl Sp.z.o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 9 oraz www.fit.pl
2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.