Dajesz klapsa, uważaj na konsekwencje prawne!

Już od niedzieli obowiązuje nowa ustawa, dotycząca przemocy w rodzinie. Stosowanie kar cielesnych wobec dzieci może doprowadzić do opuszczenia wspólnego mieszkania przez sprawcę przemocy oraz odebrania dziecka rodzicom. Nowej ustawie sprzeciwia się Kościół oraz środowiska konserwatywne  
fit.pl
2010-08-02 00:00
Udostępnij
Dajesz klapsa, uważaj na konsekwencje prawne!
mother-child-discipline-smallZakaż prawny ma uświadomić rodziców, iż przemoc fizyczna wobec dzieci nie jest żadną metodą wychowawczą. Oczywiście, jak podkreślają specjaliści z Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, jeden klaps nie oznacza więzienia dla rodziców.


Akt prawny dotyczy przede wszystkim incydentów nagminnych, znęcania się przed dorosłych a przede wszystkim ma chronić dziecko i podkreślić jego nietykalność.

Przed wprowadzeniem zmian w ustawie  istniał zapis, który dopuszczał złamanie nietykalności dziecka w celach wychowawczych.


Obecnie ustawa chroni dziecko także od kar fizycznych wymierzanych w celach wychowawczych. Ustawa, choć reguluje dość precyzyjnie sytuację osoby, która dopuszcza się stosoania kar fizycznych, jednak w momencie gdy jest właścicielem mieszkania, o opuszczeniu miejsca musi zdecydować prokuratura, po orzeczeniu popełnionego przestępstwa.

Policja w takich przypadkach ma 48 godzin na zgłoszenie sprawcy do prokuratury. Wcześniej sprawa trafiała do sądu,  jej zakończenie oraz przebieg był znacznie wydłużony.

www.fit.pl