W Poznaniu od kwietnia ruszyła kampania promująca projekt "Rodzina na Starcie". W maju jest ona realizowana pod hasłem "To co umiem... rodzi się z doświadczeń". Jej celem jest rozpowszechnianie wśród mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego wiedzy o rozwoju małych dzieci, prawidłowej opiece nad nimi oraz sposobach zapobiegania krzywdzeniu najmłodszych
fit.pl
2010-05-18 00:00
Udostępnij
rodzinanastarcieProjekt "Rodzina na starcie" jest ukierunkowany na budowanie wsparcia dla opiekunów małych dzieci (0-3 r.ż.), które z racji wieku są najbardziej narażone na krzywdzenie. Powstał on na bazie doświadczeń poznańskiego TKOPD w pracy z krzywdzonymi dziećmi i ich rodzinami. Partnerem projektu jest Fundacja Dzieci Niczyje.

Jak informują organizatorzy doświadczenia te, poparte wynikami badań wskazują, że wczesne wspieranie rodziny w jej funkcjach opiekuńczo-wychowawczych może skutecznie zapobiegać krzywdzeniu małych dzieci, a w konsekwencji zmniejsza ryzyko wykluczenia społecznego i marginalizacji.

Częścią projektu jest kampania informacyjna promująca znaczenie prawidłowej opieki nad małymi dziećmi oraz działania zmierzające do bezpośredniego wspierania rodzin zagrożonych marginalizacją.

Rodzice i opiekunowie małych dzieci mogą skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez ekspertów oraz z bezpłatnej infolinii 0 800 55 22 70 (połączenie bezpłatne możliwe jest w dni powszednie, tylko z telefonów stacjonarnych oraz sieci komórkowej Orange). Mogą także wziąć udział w cyklu otwartych wykładów pt. "Dziecko. Mały Człowiek", które rozpoczną się 18 maja br.

Informacja o programie jest propagowana poprzez citylighty, plakaty w autobusach i tramwajach, billboardy, a także materiały informacyjne (ulotki oraz broszury o znaczeniu zdrowia psychicznego małych dzieci). Wydano także specjalny kalendarz na rok 2010. Plakaty są dystrybuowane na terenie całego powiatu poznańskiego. Materiały informacyjne są dostępne we współpracujących z organizację placówkach oraz na stronie www.rodzinanastarcie.pl

www.fit.pl