Fatalny stan toalet w polskich szkołach był inspiracją do akcji "Higiena z klasą". Dzięki której juz żadne dziecko nie będzie powstrzymywało się przed skorzystaniem z talety w szkole  
fit.pl
2010-03-25 00:00
Udostępnij
45% polskich dzieci powstrzymuje się od pójścia do szkolnej ubikacji. Permanentny brak papieru toaletowego, ciepłej wody i mydła, czyli podstawowego wyposażenia toalety, skutecznie do tego zniechęcają. Od kwietnia rusza program edukacyjny „Higiena z klasą“, mający na celu poprawę warunków sanitarnych w polskich szkołach.

kid potty 400Akcja „Higiena z klasą“ skierowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów w całej Polsce. Ma na celu polepszenie warunków higienicznych panujących w polskich szkołach i jednocześnie edukację uczniów w zakresie przestrzegania higieny oraz odpowiedzialnego korzystania z toalet. Organizatorzy liczą również na zainteresowanie tematem decydentów, którzy rozporządzają budżetami placówek oświatowych. Odpowiednie wsparcie finansowe jest konieczne, aby dyrektorzy – także ci, którzy już dziś są świadomi problemu – mogli rozpocząć zmianę tragicznego stanu szkolnych toalet. Duży nacisk w programie zostanie ponadto położony na edukację ekologiczną. Akcja rusza już w kwietniu.

Szkoły, które przystąpią do programu, otrzymają od organizatorów specjalny pakiet zawierający opracowane przez pedagogów konspekty zajęć dwóch godzin wychowawczych poświęconych problemom ekologii oraz higieny, plakaty promujące akcję oraz naklejki edukacyjne.

Wśród uczestników akcji zostanie ogłoszony konkurs plastyczny „Toaleta marzeń”, którego zwycięzca – cała klasa, zaproszona zostanie na wycieczkę do fabryki papieru do Konstancina - Jeziornej oraz warsztaty czerpania papieru. Przewidziano także nagrody dla szkół, które zgłoszą klasy do konkursu. Na zwycięskie placówki czekają produkty higieniczne (papier toaletowy, ręczniki, mydło w płynie, dozowniki) o wartości netto 5000 zł (nagroda główna) oraz 3 nagrody dodatkowe – zapasy papieru toaletowego i ręczników o wartości 2000 zł netto.

Programowi dedykowana zostanie strona internetowa www.higienazklasa.pl, na której znajdą się wszelkie informacje związane z akcją. Będzie można na niej zamieszczać zdjęcia szkolnych toalet – zarówno tych godnych pochwalenia się jak i odstraszających swoim widokiem.

Motorem działań stały się wyniki „Raportu o higienie szkolnej“ na temat stanu toalet w europejskich szkołach. Raport sporządzono na podstawie badań przeprowadzonych w 2008 roku nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Europy: Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Finlandii. Badania zostały wykonane na zlecenie fińskiej firmy Metsä Tissue, producenta i dostawcy produktów higienicznych Katrin.

Katrin jest również inicjatorem oraz organizatorem programu „Higiena z klasą“.
„Raport o higienie szkolnej“ dostępny będzie na stronie internetowej programu www.higienazklasa.pl

Honorowy patronat nad programem „Higiena z klasą objęli”:
Komitet Ochrony Praw Dziecka, Polska Izba Gospodarcza Czystości, Gazeta Szkolna, Medforum.