European Health and Fitness Forum: Przyszłość branży fitness w Europie

W ostatnich latach branża fitness przeżywa prawdziwy renesans. To nie tylko moda czy chwilowa fascynacja, ale także rosnący wzrost świadomości znaczenia aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowia fizycznego i psychicznego. Świadomość ta została podkreślona podczas 11. Europejskiego Forum Zdrowia i Fitnessu (EHFF) w Kolonii, gdzie spotkało się ponad 600 ekspertów z branży fitness z całej Europy.
Ilona WIlk
2024-04-23 12:20
Udostępnij
European Health and Fitness Forum: Przyszłość branży fitness w Europie

Trendy rynkowe wskazują na ciągły wzrost wartości branży fitness. Według Global Wellness Institute, rynek wellness, do którego należy sektor fitness, osiągnie wartość aż 8,5 biliona dolarów w 2027 roku. To porównywalne z PKB Niemiec, co pokazuje, jak istotną rolę odgrywa branża fitness w gospodarce globalnej.

Analizując dane dotyczące Europy, można dostrzec kilka istotnych tendencji:

  1. Wzrost liczby ćwiczących w klubach: W Europie odnotowano roczny wzrost o 7,5% w liczbie osób korzystających z klubów fitness, a Polacy przyczynili się do tego wzrostu w istotnym stopniu.

  2. Aktywność w klubach fitness: Finowie wiodą prym w Europie, gdzie aż 21% społeczeństwa korzysta z klubów fitness. Jednak średnia europejska także rośnie, osiągając poziom 8,2%.

  3. Nowe kluby fitness: Liczba nowo otwartych klubów fitness rośnie, głównie w Europie Zachodniej, gdzie zanotowano wzrost o 1,4%.

  4. Preferencje treningowe: Mimo dostępności treningów domowych, coraz więcej osób wybiera treningi w klubach fitness. Moda na aktywność na świeżym powietrzu także jest w trendzie.

  5. Używanie wearables: Zaskakująco, odnotowano spadek korzystania z urządzeń typu "wearables" o 2%. To wskazuje na zmieniające się preferencje konsumentów w monitorowaniu aktywności fizycznej.

  6. Kluby bezobsługowe: Zauważalny jest wzrost zainteresowania klubami bezobsługowymi, gdzie 42% Europejczyków deklaruje, że nie potrzebuje pomocy obsługi klubu, a dodatkowe 34% twierdzi, że raczej nie potrzebuje. To interesujący przykład dostosowywania się do nowych rozwiązań technologicznych.

Wnioski płynące z tych danych są jasne: branża fitness w Europie kwitnie, a ludzie coraz bardziej zdają sobie sprawę z korzyści płynących z regularnej aktywności fizycznej. 

na postawie treści opublikowanych przez Annę Bogucką na Linkedin