Raport końcowy na temat przypadków Covid-19 wśród klientów klubów fitness

UK Active, po blisko dwóch latach, opublikował raport końcowy na temat liczby przypadków COVID-19 odnotowanych wśród klientów klubów fitness, ośrodków rekreacyjnych i pływalni w trakcie trwania pandemii.
2022-04-25 00:00
Udostępnij
Raport końcowy na temat przypadków Covid-19 wśród klientów klubów fitness

Raport zatytułowany Safe and Essential zawiera najbardziej kompleksowe dane dotyczące bezpieczeństwa Covid-19 dla branży fitness w Europie. Pokazuje wyjątkowo niskie wskaźniki zachorowania wśród osób korzystających z obiektów fitness i rekreacyjnych w różnych fazach pandemii, wykorzystując dane zagregowane od tysięcy członków ukactive w całej Wielkiej Brytanii.

241 154 977 przeanalizowanych wizyt

Nowy raport podsumowujący, zatytułowany „Bezpieczny i niezbędny”, pokazuje wyjątkowo niskie wskaźniki Covid-19 wśród osób korzystających z obiektów fitness i rekreacyjnych w różnych fazach pandemii, wykorzystując dane zagregowane od tysięcy członków ukactive w całej Wielkiej Brytanii.

Łączne dane z Instytutu Badawczego ukactive prezentują 241 154 977 wizyt w obiektach od 25 lipca 2020r. do 27 lutego 2022r. W tym czasie zgłoszono 2605 przypadków Covid-19 wśród odwiedzających, co oznacza ogólny wskaźnik 1,08 przypadków na 100 000 wizyt.

Wskaźnik przypadków opiera się na jednej wizycie użytkownika w obiekcie zarażonym Covid-19 (z obiektami obejmującymi mieszankę siłowni, centrów rekreacyjnych i butików oraz różnymi modelami operacyjnymi, w tym prywatnymi sieciami wielozakładowymi, publicznymi funduszami rekreacyjnymi i niezależnych operatorów i studiów).

Liczby przedstawiają historię raportowania bezpieczeństwa przez sektor podczas trwania pandemii, aż do chwili obecnej.

1,08 przypadków zachorowań na 100 000 wizyt

Łącząc rygorystyczne środki bezpieczeństwa z danymi tygodniowymi, sektor w Wielkiej Brytanii był w stanie ponownie otworzyć się na najwcześniejszym możliwym etapie rządowej mapy drogowej w zeszłym roku 12 kwietnia, wyprzedzając tym samym inne sektory.

Operatorzy siłowni i ośrodków rekreacyjnych byli dobrze przygotowani do skutecznego przechwytywania danych w czasie rzeczywistym, na podstawie szczegółów członkostwa przechowywanych w ich bazach danych, a także rejestrowania szczegółów dotyczących wszystkich użytkowników, zgodnie z odpowiednimi wymogami dotyczącymi ochrony danych. Umożliwiło to szybkie i trafne śledzenie kontaktów w przypadku zgłoszenia sprawy przez osobę, która odwiedziła placówkę, a następnie uzyskała pozytywny wynik testu.

Dane dostarczone przez sektor zostały wykorzystane w porównaniu do wskaźników w populacji ogólnej, aby pokazać rządowi i jego doradcom względne bezpieczeństwo obiektów. Odegrała zasadniczą rolę w kampanii publicznej prowadzonej przez ukactive i członków podczas pandemii, wzywając rząd do umożliwienia otwarcia placówek tak szybko, jak to możliwe, aby odgrywały istotną rolę we wspieraniu zdrowia i odporności narodu.

Pełny harmonogram zawarty w raporcie odzwierciedla łącznie pięć faz pandemii, przy czym sektor lobbuje za wsparciem finansowym na każdym etapie zamykania i wprowadzania ograniczeń.

Ukactive będzie kontynuować ścisłą współpracę z rządem Covid-19

Dane stanowiły część czteroetapowej strategii firmy ukactive, która obejmowała również opracowanie ogólnobranżowych ram bezpieczeństwa dla operatorów w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa; modelowanie biznesowe w celu wykazania możliwości wystąpienia trudności finansowych, ograniczenia usług i zamknięć; oraz wsparcie polityczne dla członków.

Ukactive będzie kontynuować ścisłą współpracę z rządem w celu monitorowania wskaźników przypadków na poziomie populacji, zapewniając jasny i skuteczny proces, aby w razie potrzeby ponownie otworzyć swój mechanizm raportowania danych o bezpieczeństwie.

Huw Edwards, dyrektor generalny ukactive, powiedział: „Ten raport pokazuje siłę naszego sektora, gdy się jednoczy, aby napędzać wyniki w zakresie zdrowia publicznego, poprawiać standardy i wspólnie lobbować na rzecz sprawniejszego, silniejszego narodu.

Wielka Brytania ustanowiła punkt odniesienia dla raportowania Covid-19, dzięki największej w Europie operacji monitorowania danych dotyczących bezpieczeństwa sektora, co pozwala nam przeanalizować ponad 240 milionów punktów danych dotyczących wizyt i rzucić światło publiczne i polityczne na sektor, który jest zarówno bezpieczny jak i niezbędny.

„Ostatnie dwa lata były niezwykle trudne dla naszych członków i chcę im podziękować za ich jedność, dowody i wsparcie naszej sprawy”.