Spacer zamiast piłki nożnej i biegania

Spacer to najczęściej uprawiana przez dzieci i młodzież aktywność fizyczna od początku pandemii. Jest to deklaracja 59 proc. badanych w wieku 10-18 lat. Dalej w pierwszej 5 TOP aktywności uplasowała się jazda na rowerze – 45 proc. Co trzeci młody Polak grał w piłkę nożną. Pod względem popularności na kolejnych miejscach znalazły się biegi i siatkówka oraz pływanie i gimnastyka
2021-10-15 00:00
Udostępnij
Spacer zamiast piłki nożnej i biegania

Dla porównania przed pandemią również spacer był najchętniej podejmowaną przez dzieci i młodzież aktywnością, ale deklarowało to 47 proc. badanych. Na drugim miejscu była jazda na rowerze (43 proc.). Na trzecim i czwartym miejscu uplasowały się gry zespołowe: siatkówka – 34 proc. i piłka nożna – 32 proc. Listę TOP 5 zamykały biegi – 30 proc.

Pandemia i lenistwo

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez IBRiS, głównym czynnikiem demotywującym młodzież i dzieci do bycia aktywnymi fizycznie była pandemia i związane z nią izolacja oraz lockdowny. Było to wskazanie 48 proc. respondentów.

- Często przyczyną niechęci jest też lenistwo, do którego przyznaje się czterech na dziesięciu respondentów. Blisko jeden na trzech uważa, że demotywatorem są duże wymagania w szkole i nadmiar prac domowych, a częściej niż co czwarty – nie ma towarzysza do wspólnego uprawiania sportu – czytamy w raporcie “Aktywność dzieci i młodzieży w pandemii”.

Sport w szkole

W badanej grupie uczniów, 38 proc. zadeklarowało, że chętnie uczestniczy w lekcjach w-f. 22 proc. młodych ludzi czuje niechęć do sportu w szkole. Średnio nawet przy tych deklaracjach wypada frekwencja na lekcjach W-F. Aż czterech na dziesięciu respondentów uczestniczyło w małej części zajęć, a co dziesiąty w połowie. Co dwudziesty był z nich zwolniony! Tylko 16 proc. uczniów brało udział w większości zajęć! Te statystyki przerażają. Autorzy raportu podkreślają jednak, że na chęć do udziału i częstotliwość uczestnictwa w lekcjach w-f wyraźnie wpłynęła pandemia.

- W dobie nauki online, obserwujemy spadek niechęci do udziału w zajęciach w-f, a także spadek chęci do aktywnego uczestnictwa, kosztem rosnącej obojętności. Przed pandemią wskaźnik deklarowanego udziału w prawie każdych lub większości zajęć wynosił 76 proc., gdzie teraz jest to tylko 46 proc. – piszą w raporcie.

Rodzice o dzieciach i ich aktywności

Badaniu poddani zostali także rodzice. Siedmiu na dziesięciu rodziców ocenia ogólną sprawność fizyczną swojego dziecka jako dobrą, a niespełna co czwarty uważa, że jest ona średnia. Zasadniczo nieliczni przyznają, że ich dziecko jest w złej kondycji fizycznej.

W pandemii wyraźnie wzrósł odsetek respondentów zachęcających dziecko do aktywności fizycznej (o 16 p.p.). Równocześnie mniej rodziców deklaruje, że ich dziecko ma duży wybór aktywności fizycznych w okolicy zamieszkania (o 10 p.p.).

A na koniec informacja, która jest kluczowa w obliczu bezruchu naszych dzieci: ponad 60 proc. dorosłych nie uprawia sportu regularnie.