5 najważniejszych trendów w branży fitness wg Łukasza Gądka, członka zarządu Cityfit

Automatyzacja, sztuczna inteligencja, a jednocześnie odpowiedzialność społeczna biznesu i wzmacnianie więzi społecznych – branża fitness doświadcza dziś prawdziwej rewolucji! Jakie kierunki będą kluczowe dla jej dalszego rozwoju? Pięć najważniejszych trendów w branży fitness przedstawia Łukasz Gądek, członek zarządu dynamicznie rozwijającej się sieci całodobowych klubów fitness, CityFit.
Redakcja fit.pl
2024-03-27 15:47
Udostępnij
5 najważniejszych trendów w branży fitness wg Łukasza Gądka, członka zarządu Cityfit
materiały prasowe

Cyfrowa transformacja i automatyzacja


„Jest to ciekawe połączenie dwóch trendów, które daje razem wyjątkowo silny mega trend, nie tylko w branży fitness, ale i w biznesie w ogóle. Mówimy tutaj o inwestowaniu w rozwiązania cyfrowe, e-commerce, aplikacje mobilne oraz integracje z technologią wereables (czyli sprzętami noszonymi na ciele typu smartwatche czy inteligentne opaski sportowe) wraz z automatyzacją procesów, contentu i dostępów. Przekłada się to na wysoką skuteczność biznesową (performance), optymalizacje kosztowe, zwiększa konkurencyjność oraz stawia na elastyczność i dostępność usługi dla klienta docelowego.”

Zrównoważone praktyki biznesowe i społeczna odpowiedzialność biznesu


„Według badań Instytutu Gallupa, aż 71% respondentów deklaruje, że środowisko naturalne jest dla nich ważne przy wyborze firmy, z którą chcą współpracować, czy z której usług chcą korzystać. To sprawia, że świadomość ekologiczna i jej praktyczne implementowanie stają się koniecznością już nie tylko ze względu na przepisy, ale przede wszystkim na oczekiwania klientów oraz życiowe priorytety pokolenia Z coraz mocniej wchodzącego na rynek usług.
Mowa tutaj zarówno o energooszczędnych rozwiązaniach w infrastrukturze klubów, wykorzystywaniu zrównoważonych materiałów, wyposażeniu, korzystaniu z odnawialnych źródeł energii czy promowaniu świadomości ekologicznej wśród pracowników i klientów, np. zachęcając ich do korzystania z komunikacji publicznej podczas dojazdów do klubu, co może zmniejszyć emisję CO2. Ponadto, uwzględnienie w wizji i misji firmy aspektów zaangażowania społecznego biznesu stanowi niezwykle ważny czynnik podnoszący wartość produktów i usług w oczach klientów.”

Trening hybrydowy i dywersyfikacja portfela aktywności fizycznych


„Odczuwalny jest trend, w którym klienci łączą różne aktywności fizyczne, tworząc pewien zestaw aktywności, które regularnie towarzyszą im w życiu. Łączą np. siłownię z bieganiem i tenisem, lub basen z siłownią i rolkami, albo też długie spacery z rowerem i grupowymi zajęciami fitness. Wzrasta znaczenie nie tylko osiągania efektów treningowych, ale również aspektu społecznego partycypacji w wydarzeniu. Chodzi o efekt „zabawy” czyli tego, że aktywność przynosi rozluźnienie, dobry humor i efekt nowości. To wszystko prowadzi do zwiększenia świadomości, że łączenie kilku aktywności daje efekt holistycznego podejścia do zdrowia fizycznego i psychicznego.”

Starzenie się populacji i jednocześnie wchodzenie na rynek nowego pokolenia Z oraz Alfa


„Starzenie się populacji będzie obejmowało osoby, które mają coraz większy poziom świadomości potrzeby aktywności fizycznej oraz holistycznego podejścia do swojego organizmu. Będzie to wywierało wpływ na potrzeby konsumentów oraz większe skupienie branży na aspektach prewencji, rehabilitacji i prozdrowotnego podejścia do aktywności fizycznej, a nie jedynie na wyglądzie i osiągnięciach sportowych.
Wchodzenie nowych pokoleń na rynek usług daje natomiast stymuluje przyspieszenie transformacyjni cyfrowej, chętniejsze korzystanie z rozwiązań digitalowych oraz innowację w usługach koncentrujących się na wygodzie użytkowania.
Coraz istotniejsze staje się również dostarczanie treści, które są nie tylko łatwe i atrakcyjne w odbiorze, ale również oparte na badaniach naukowych i zweryfikowane merytorycznie.”

AI


„Coraz większe znaczenie sztucznej inteligencji oraz jej dostępność daje silne przekonanie o jej codziennej obecności w biznesie jako takim oraz w branży fitness.
Wśród działań, które już teraz zyskują na popularności, można wymienić automatyzację obsługi klienta, monitorowanie i analizę danych oraz modele predykcyjne o wysokiej użyteczności biznesowej.
Nie brakuje także innowacyjnych rozwiązań, takich jak personalizacja treningów czy rekomendacje oparte na monitorowaniu postępów treningowych i zdrowotnych, które wykazują ogromny potencjał i stanowią obiecującą drogę ewolucji technologii w branży fitness.”

 

Wypowiedź Łukasza Gądka, członka zarządu dynamicznie rozwijającej się sieci całodobowych klubów fitness, CityFit.