Benefit Systems łączy siły ze SmartLunch

Spółka Benefit Systems S.A., specjalizująca się w programach wspierających dobrostan pracowników, nabyła 18,53% udziałów w SmartLunch S.A., firmie zajmującej się organizacją żywienia zbiorowego w średnich i dużych przedsiębiorstwach. W ramach transakcji uwzględniono wkład niefinansowy spółki Lunching.pl sp. z o.o., która przekazuje swoje know-how i zasoby do dynamicznie rozwijającego się SmartLunch. Szacowana wartość tej transakcji wynosi blisko 60 mln zł.
Aleksandra Załęska
2024-04-20 10:19
Udostępnij
Benefit Systems łączy siły ze SmartLunch

Emilia Rogalewicz, członek Zarządu Benefit Systems SA, komentuje: "Zdrowe odżywianie pracowników oraz dofinansowanie posiłków to perspektywiczny segment rynku świadczeń pozapłacowych. W 2022 roku znacząco wzmocniliśmy nasze kompetencje w tym obszarze poprzez nabycie udziałów w spółce Lunching.pl sp. z o.o. Cieszymy się, że dzięki tej transakcji poszerzamy możliwości SmartLunch, jednocześnie łącząc siły z dynamicznie rozwijającym się podmiotem, który ma zbieżne cele z naszymi w obszarze żywieniowych benefitów pracowniczych."

SmartLunch, działający na polskim rynku od dekady, oferuje pracodawcom kompleksowe rozwiązania z zakresu posiłków pracowniczych, obejmujące zarządzanie kantynami firmowymi oraz optymalizację procesów żywieniowych. Obecnie obsługuje on blisko 600 przedsiębiorstw, co przekłada się na ponad 120 tys. korzystających pracowników. Według wstępnych danych finansowych, firma osiągnęła w 2023 roku przychody w wysokości 136,4 mln zł.

Mateusz Tałpasz, współzałożyciel i prezes SmartLunch, podkreśla: "Gdy w 2014 roku zakładaliśmy SmartLunch, Benefit Systems już był liderem na rynku benefitów, oferując kartę MultiSport i promując aktywność wśród pracowników. Przez dekadę osiągnęliśmy pozycję lidera w dziedzinie organizacji posiłków dla pracowników z dofinansowaniem pracodawcy, stając się promotorem kultury jedzenia w pracy. To, co nas łączy, to troska o dobrostan pracowników, dlatego cieszę się, że Benefit Systems został naszym inwestorem. Jestem przekonany, że połączenie sił przyniesie korzyści obu stronom."

Umowa przewiduje możliwość pierwszeństwa zakupu pozostałych akcji w SmartLunch w przyszłości.

Emilia Rogalewicz wyjaśnia: "Strategia realizowana przez Benefit Systems zakłada kompleksowe wsparcie dobrostanu pracowników w kluczowych obszarach, takich jak kondycja fizyczna, psychiczna oraz zdrowe odżywianie. Intensywnie rozwijamy program MultiLife, rozszerzamy możliwości platformy MyBenefit, a także nieustannie dbamy o wysoki poziom oferty MultiSport. Nasze zaangażowanie w SmartLunch oraz perspektywa nabycia pozostałych udziałów w przyszłości wzmacniają naszą pozycję w segmencie benefitów żywieniowych dla pracowników."