Osoby starsze wnoszą w życie społeczne wielki kapitał intelektualny, wiedzę i doświadczenie. Nowoczesne i otwarte metropolie uwzględniają potrzeby i oczekiwania swoich seniorów. Które z polskich miast można uznać za przyjazne seniorom?
fit.pl
2011-10-14 00:00
Udostępnij
Miasto przyjazne seniorom
Tym miastem jest Poznań, w którym 1 października, w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, centrum inicjatyw senioralnych oraz poznańskie uniwersytety trzeciego wieku zainaugurowały pierwsze senioralnia.

Organizatorzy tworząc analogię do Juwenaliów - święta ludzi młodych - chcieli zwrócić uwagę na wielki wkład poznańskich seniorów w budowanie potencjału ich miasta. Z tej okazji zaplanowali szereg wydarzeń o charakterze kulturalno-edukacyjnym, które sprzyjać mają aktywizacji ludzi starszych, a także przystosowywaniu przestrzeni miejskiej Poznania do ich oczekiwań i potrzeb.

Pierwsza edycja imprezy kładzie szczególny nacisk na edukację. Uczelnie wyższe zorganizują cykl otwartych wykładów z różnych dziedzin - psychologii, muzykologii, miedioznawstwa, ekonomii. Bogata oferta edukacyjna dla seniorów powstała dzięki życzliwości i zaangażowaniu w projekt poznańskich uczelni i instytucji. Centrum Inicjatyw Senioralnych nawiązało współpracę z niemal dwudziestoma wydziałami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partnerami przy organizacji Senioraliów zostały cztery uniwersytety trzeciego wieku: Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku, Otwarta Wszechnica Ekonomiczna „Erga Omnes", Uniwersytet Każdego Wieku i Akademia Trzeciego Wieku.

- Tak wszechstronny program imprezy nie powstałby gdyby nie życzliwość i chęć współpracy ze strony szkół wyższych, organizacji pozarządowych, firm, instytucji. Poznańscy wykładowcy z niezwykłą serdecznością i entuzjazmem odpowiedzieli na nasz apel i przygotowali interesujące, ambitne prelekcje. Przy tworzeniu warsztatów, wykładów i planowaniu drzwi otwartych, współpracowaliśmy z dziesiątkami podzielających naszą ideę osób - tłumaczy Monika Szelągiewicz, Dyrektor CIS. - Zachęcamy więc wszystkich chętnych do dołączenia do grona studentów i do wspólnego korzystania z intelektualnego dorobku naszego miasta.

Seniorzy wezmą również udział w warsztatach organizowanych przez poznańskie organizacje proseniorskie. Będą uczyć się między innymi języka angielskiego w Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Flandria", gimnastykować się i ćwiczyć swoją pamięć w Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 6. Akademia Seniora 50+ przygotowała warsztaty z dziennikarstwa radiowego w Radiu Merkury, wykład o bezpieczeństwie w sieci i zajęcia z samoobrony „Senior bezpieczny na ulicy".

Na seniorów czekają także dodatkowe atrakcje - projekcje filmów Krzysztofa Kieślowskiego, wystawy plastyczne, wernisaże i koncerty. 15 października w Polskim Towarzystwie Opieki Paliatywnej wystąpi Janusz Radek. Środki ze sprzedaży biletów przeznaczone zostaną na kampanię „Motyle dla Hospicjum" - na rzecz rozbudowy Hospicjum Palium w Poznaniu. Zainicjowana zostanie również akcja „Miejsce Przyjazne Seniorom". Poznańskie firmy, instytucje kultury, kawiarnie, sklepy będą mogły się ubiegać o specjalny certyfikat MPS.

Podsumowaniem Senioraliów będzie konferencja „Działania pro seniorskie w Poznaniu – dobre praktyki". 27 października w Sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego przedstawione zostaną diagnozy dotyczące potrzeb poznańskich seniorów, zlecone przez Centrum Inicjatyw Senioralnych.

www.senior.fit.pl