Uniwersytety Trzeciego Wieku, które wzięły udział w cyklu warsztatów w Konstancinie, zachęciliśmy do tego, aby bliżej przyjrzały się funkcjonowaniu swoich organizacji i opracowały plany rozwoju UTW w oparciu o wiedzę wyniesioną z warsztatów
fit.pl
2011-11-24 00:00
Udostępnij
UTW nagrodzone!
Nagrodziliśmy trzy plany rozwoju, które najpełniej odpowiadały na zdiagnozowane potrzeby UTW i prezentowały spójną, przemyślaną propozycję działań. Realizacja planów rozwoju potrwa do maja 2012.

Dotacje otrzymują:

Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im Heleny Kretz – 8000 zł (organizacja warsztatów z komunikacji interpersonalnej i umiejętności liderskich dla 50 osób z UTW – członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, starostowie sekcji, koordynatorzy projektów).

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rudzie Śląskiej – 6300 zł (organizacja Forum Seniorów – kilkudniowego wydarzenia promującego działalność UTW i integrującego środowisko seniorów w Rudzie Śląskiej. Forum zaangażuje licznych partnerów: samorząd lokalny, lokalne organizacje, mieszkańców oraz inne UTW z regionu).

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu – 4900 zł (warsztaty dla liderów i wolontariuszy z UTW z zakresu komunikacji interpersonalnej, metodyki pracy z małą grupą i form integracji).

Autorom nagrodzonych planów gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych działań.

Dotacje na realizację planów rozwoju UTW zostały przyznane w ramach programu „UTW –Seniorzy w akcji” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Partnerem konkursu jest EMPORIA.

www.senior.fit.pl