Wcześniejsza emerytura zgodna z TK

Dla kobiet wiek emerytalny wynosi w Polsce 60 lat, dopiero po osiągnięciu tego wieku kobieta może ubiegać się o emeryturę. Wokół tematu emerytury dla kobiet narastało wiele spekulacji i niejasności. Trybunał Konstytucyjny rozwiał jednak obawy wielu seniorek  
fit.pl
2010-07-19 00:00
Udostępnij
Wcześniejsza emerytura zgodna z TK
j0316834

Sytuacją kobiet w wieku emerytalnym, a przede wszystkim zróżnicowaniem wielu emerytalnego dla kobiet i mężczyzn zajmował się nieżyjący już Janusz Kochanowski.

Na jego wniosek trybunał badał wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, gdyż jego zdaniem ujednolicenie wieku emerytalnego jest korzystne zarówno dla kobiet jak i gospodarki. Wcześniejsza emerytura  zdaniem specjalistów  to dyskryminacja praw seniorek do lepszej emerytury.

Kobieta, która zdecyduje się odejść na wcześniejszą emeryturę odbiera  sobie prawo do lepszych składek a tym samym wyższej emerytury.

Trybunał ustalił, że przepisy jednak nie dyskryminują kobiet. Prawo do odchodzenia na emeryturę w tym wieku nie jest obowiązkiem, jak podkreślał Sędzia Stanisław Biernat. Przyznał bowiem, że paniom po sześćdziesiątce nie jest łatwo utrzymać posadę. Osiągnięcie wieku emerytalnego to częsta przyczyna wywierania na kobiety nacisku, by wycofały się z rynku pracy, zwłaszcza w okresach podwyższonego bezrobocia – jak podkreślał.

Mimo zmian kulturowych sytuacja kobiet i mężczyzn różni się, zwykle zmiany te dotyczą kobiet. Są one podwójnie lub nawet potrójnie obciążone pracą zawodową, wychowaniem dzieci, wnuków i obowiązkami domowymi. Może to prowadzić do wcześniejszej utraty sił a także słabej produktywności na rynku pracy.

Kobieta powinna mieć prawo zdecydować czy chce pracować do 60, czy dłużej. Nie należy jednak odbierać jej prawa do wcześniejszej emerytury.

Zupełnie inna sytuacje jest w krajach Europy. Polska jest jednym z nielicznych krajów UE, gdzie kobiety pracują krócej niż mężczyźni. W Unii bez względu na płeć jest się zwykle aktywnym zawodowo do 65, a nawet 67 roku życia. Wiek emerytalny kobiet jest niższy tylko w ośmiu krajach Europy.

www.fit.pl