Wellness jest nieodłącznie związany ze zdrowym stylem życia. Często intuicyjnie wiemy co jest zdrowe, a co nie, choć niezawsze ma to przełożenie na podejmowane przez nas decyzje. Czym jednak jest zdrowy styl życia? Jakie zawiera elementy?
fit.pl
2011-06-14 00:00
Udostępnij
Wellness a zdrowy styl życia
wellness zdrowyCzy Polacy dbają o zdrowy styl życia?

Raport TNS OBOP przeprowadzony w 2008 roku, rzuca nieco światła na to, co sądzimy o zdrowym stylu życia. 31% ankietowanych twierdzi, że w ostatnich kilku latach zaczęło żyć zdrowiej. Większość z nas jednak (54%) żyje tak samo i odżywia się tak samo (55%). Co z tego, że 11% z nas rzuciło palenie, skoro 8% zaczęło palić, natomiast 11% przestało uprawiać sport, gdy 15% - zaczęło. Tylko 22% z nas bardziej dba o to, aby mieć mniej stresów w życiu prywatnym i zawodowym. Jak podaje raport:”Takich badanych, którzy żyją bardziej zdrowo jest jednak dwa razy więcej niż badanych, którzy żyją mniej zdrowo (31% względem 14%).Tak więc tendencja jest wyraźna, choć niezbyt silna – (we własnym przekonaniu) żyjemy zdrowiej.” Troska o zdrowy styl życia idzie nie tylko w parze z wyższym wykształceniem ale przede wszystkim – z pełnym portfelem. Nie ma w tym nic dziwnego – dopiero dobra i bardzo dobra sytuacja majątkowa otwiera przed nami spektrum możliwości: prywatną opiekę medyczną, ekologiczną żywność, karnety bez ograniczeń w klubach fitness i inne droższe formy aktywności fizycznej i spędzania wolnego czasu.

Jak dbać o zdrowy styl życia?

Utrzymanie zdrowego stylu życia jest kluczowe dla dobrego zdrowia i samopoczucia. Ciekawy program „Healthy People 2010” opracowany przez grupę specjalistów z 350 organizacji ogólnokrajowych w Stanach Zjednoczonych, wymienia jedenaście elementów składających się na zdrowy styl życia. Wśród nich są m.in.: bycie świadomym konsumentem, ochrona środowiska, praktykowanie dobrych zwyczajów, uprawianie bezpiecznego seksu, opanowanie zasad udzielania pierwszej pomocy. Jednakże za priorytetowe elementy zdrowego stylu życia uznaje się:
– regularną aktywność fizyczną
– zdrowe odżywianie się
– kontrolowanie poziomu stresu

Dwa pierwsze elementy, oczywiste w swoim kluczowym znaczeniu, są często świadomie pomijane w codziennie podejmowanych decyzjach. A to właście codzienne, drobne decyzje mają niebagatelny wpływ na ogólny poziom zdrowia (o czym pisałam w artykule: Pierwszy krok po zdrowie). Nie bagatelizujmy jednakże ostatniego czynnika – wszak w dzisiejszych czasach stres jest odpowiedzialny za popadanie w nałogi (papierosy, alkohol), obniżenie odporności i szereg współczesnych chorób. Ponad sto lat temu główną przyczyną zgonów było zapalenie płuc i gruźlica, obecnie, według raportu Anity Gębskiej-Kuczerowskaiej oraz Marii Miller z Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia z 2009 roku* około 70-80% zgonów jest spowodowanych chorobami cywilizacyjnymi: układu krążenia oraz nowotworami złośliwymi. Tymczasem już niewielkie zmiany w zakresie aktywności fizycznej i odżywianiu się mogą obniżyć liczbę przedwczesnych zgonów o ponad 400 tysięcy przypadków rocznie**.

Warto zatem sprawdzić jak dbamy o własny zdrowy styl życia i niezwłocznie wprowadzić zmiany na lepsze.

 

 

* Raport: Analiza sytuacji epidemiologicznej w Polsce w zakresie głównych problemów zdrowotnych, Anita Gębska-Kuczerowska, Maria Miller, Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, publikacja: czytelniamedyczna.pl
** „Fitness i Wellness, Kondycja, sprawność, zdrowie” Ch.B. Corin, G.J.Welk, W.R.Corbin, K.A.Welk, Zysk i S-ka

Beata Mąkolska

www.wellness.fit.pl