Do niedawna sądzono, że jedyną funkcją tkanki tłuszczowej jest pasywne magazynowanie energii w postaci trójglicerydów. Okazuje się jednak, że tkanka tłuszczowa to niezwykle aktywny narząd, który produkuje i wydziela do krwi mnóstwo biologicznie czynnych substancji określanych mianem adipokin. Należą do nich m.in. leptyna i adiponektyna, których poziom możesz zbadać. Możesz także oznaczyć stężenie ApoB (apolipoproteiny B) - wynik tego badania odzwierciedla stężenie cholesterolu LDL.
2022-05-30 00:00
Udostępnij
Zbadaj swoją tkankę tłuszczową

Adiposopatia
Czym jest i jakie są jej skutki?
- to patologiczny stan tkanki tłuszczowej („chora tkanka tłuszczowa”, ang. „sick fat”)
- wynika najczęściej z przewlekłego dostarczania organizmowi ilości kalorii, które przekraczają dobowe zapotrzebowanie.

Adiponektyna/Leptyna
W przebiegu adiposopatii dochodzi do dysproporcji w wydzielaniu adipokin i zmiany wartości stosunku Adiponektyna/Leptyna (wartość pożądana ≥1). Wg danych literaturowych obniżenie wartości stosunku Adiponektyna/Leptyna <1 wskazuje na endokrynną dysfunkcję tkanki tłuszczowej, która uznawana jest za poważny czynnik ryzyka rozwoju chorób kardiometabolicznych - m.in. cukrzycy typu 2, zaburzeń lipidowych (dyslipidemia), nadciśnienia, miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca, czy też udaru mózgu.

Ustalono także, że obniżona wartość współczynnika Adiponektyna/Leptyna koreluje ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na niektóre typy nowotworów (rak piersi, rak trzonu macicy).

Oznaczenie stężenia ApoB
Uzupełnieniem pakietu specjalistycznego, który możesz wykonać w ramach aktualnej, ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej sieci Diagnostyka, jest oznaczenie stężenia ApoB (apolipoproteiny B):

- w każdej cząstce LDL znajduje się jedna cząstka ApoB, dlatego wynik badania odzwierciedla stężenie cholesterolu LDL
- przewagą badania ApoB nad wyliczeniem wartości LDL jest wykorzystanie do pomiaru immunochemicznych standaryzowanych metod pomiarowych
- dane literaturowe pokazują, że stężenie ApoB jest lepszym parametrem w ocenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (kardiometabolicznych) w porównaniu do wspomnianego LDL.

Powiedz sobie: „sprawdzam” i zbadaj się na wiosnę!
Jeśli chcesz upewnić się czy Twój stan zdrowia nie uległ pogorszeniu na skutek:
- sezonowej zmiany nawyków żywieniowych
- czasowego ograniczenia aktywności fizycznej
wykonaj profilaktycznie kilka badań laboratoryjnych.

Ich wyniki pozwolą poznać Ci stan swojego zdrowia i zaplanować w nim ewentualne dietetyczne i gimnastyczne (wysiłkowe) porządki.

Nagła zmiana stylu życia
Pamiętaj, że nagła zmiana stylu życia może przynieść więcej szkód niż pożądanych i oczekiwanych korzyści:
- zwiększenie aktywności fizycznej dla osoby z niezdiagnozowaną, tlącą się chorobą może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia!
- z kolei nieprawidłowa, szczególnie restrykcyjna dieta może nasilić zaburzenia metaboliczne i pogłębić niedobory żywieniowe.

Badania profilaktyczne
Profilaktycznie wykonane badania dają szansę na wychwycenie chorób jeszcze przed wystąpieniem doskwierających objawów klinicznych, co pozwala na:
- właściwe reagowanie
- podjęcie wczesnego leczenia
- zahamowanie rozwoju choroby
- skuteczne wyleczenie dolegliwości.

Odpowiedzialnym z naszej strony zachowaniem będzie więc skonsultowanie naszych zamiarów oraz wyników badań ze swoim lekarzem.