Termin aerobik pochodzi od greckich słów aer (powietrze) i bios (życie).Czyli aby być zdrowym, trzeba dostarczyć organizmowi tlenu poprzez ruch, czyli ćwiczenia gimnastyczne
fit.pl
2011-09-20 00:00
Udostępnij
Aerobik
Termin aerobik pochodzi od greckich słów aer (powietrze) i bios (życie), co oznacza, że aby być zdrowym, należy dostarczać organizmowi tlen poprzez ruch, czyli ćwiczenia gimnastyczne.

Z punktu widzenia fizjologii człowieka można go zdefniniować, jako ćwiczenia fizyczne, podczas ktorych większość energii niezbędnej do wykonania pracy mięśniowej powstaje w procesach tlenowych czyli aerobowych. Popularny aerobik jest rodzajem filozofii życiowej, stylu bycia, mody na sprawność i sportową sylwetkę.

Aerobik to obecnie dziesiątki różnorodnych zajęć prowadzonych w klubach fitness całego świata. Większość kobiet zdecydowanie stroni od zajęć typu siłowego. To właśnie dla nich rozwijający się aerobik, stanowi interesującą formę aktywności. Wybierając zajęcie aerobiku należy pamiętać, że przede wszystkim poprawie ulegnie ogólna sprawność i wydolność fizyczna.


www.fit.pl