Ograniczanie czasu i intensywności ruchu źle wpływa na zdrowie i rozwój dziecka.
fit.pl
2009-08-12 00:00
Udostępnij
Aktywne wakacje w naturze

Najlepszym propagatorem i jednocześnie kreatorem zdrowia jest natura. Ruch jest naturalną potrzebą fizjologiczną. Ograniczanie jego czasu i intensywności, źle wpływa na zdrowie dziecka, jego rozwój motoryczny i rozwój sprawności fizycznej.

Niestety, zmienione warunki życia opanowanego przez media, komputery i motoryzację ograniczają potrzebę aktywności ruchowej naszych dzieci. To z kolei powoduje zmianę dziecięcych preferencji w sferze poznawczej. Dlatego ważne wydaje się tworzenie odpowiednich dla dziecka, aktywnych sposobów poznawania otaczającego świata. Należy wskazywać dzieciom, nowe drogi postrzegania przy użyciu bogactwa zmysłów (tzw. stymulacja polisensoryczna) tak, aby zostało zachowane poczucie prawdziwości.

Zubożenie aktywności zmysłowej i ruchowej pozbawia dziecko możliwości realnego przeżywania i rozwijania pełnej osobowości. Możemy i powinniśmy temu zapobiegać przez ciekawsze wykorzystanie czasu przeznaczonego na zajęcia ruchowe oraz stosowanie odpowiednich metod stymulujących i aktywizujących ruch. Mając na uwadze ogromne upodobanie dzieci do zabaw na powietrzu (po wspólnym obejrzeniu europejskiego programu socjalnego ” Dziecięcy cyrk”) dzieci wypróbowały wiele na sobie. Jakaż była zabawa! 

 

Po rozgrzewce biegając boso po trawie kilku wspięciach i próbach równowagi (np. drzewo z jogi) dzieci – Elena  Ola , Maja Peti i Johanes – zaczęły budować piramidki. Kilka przykładów na poniższych zdjęciach.

dzieci06 dzieci05


dzieci08
 

 

Odpoczynek w gwieździe –„co robimy dalej?”, jest jeszcze domek na drzewie i liny do wspinania.


dzieci07
 

dzieci01 dzieci02

Życząc dalszych wspaniałych aktywnie wakacji zachęcam dzieci do wypróbowania.


dzieci10
 


dzieci11
 

 

Bardzo ciekawy przykład dla przedszkolaków polecam w pracy: Dziecięca aktywność ruchowa inspirowana przyrodą. Barbara Szuleka, Katarzyna Kocerba.


dzieci03
 

 

Dr Jolanta Ignaszewska-Kühbauch
Redaktor Naczelna portalu FIT.PL
www.fit.pl