Każda aktywna zawodowo mama obawia się pozostawienia swoich obowiązków na czas porodu oraz pierwszych dni po powrocie do pracy. Jakie przywileje i ograniczenia możesz spotkać na swojej drodze, jakie prawa Ci przysługują? Zanim wrócisz do pracy poznaj prawo, chroniące Cię po urodzeniu dziecka  
fit.pl
2010-07-19 00:00
Udostępnij
Jesteś mamą - poznaj swoje prawa
working-motherOd kiedy i jak długo przysługuje Ci urlop macierzyński?


Według (art. 180 - 184 KP) urlop macierzyński przysługuje mamie tuż po porodzie, czyli od dnia porodu i nie jest on zależny od zgody pracodawcy bądź stażu pracy kobiety. Jego wymiar jest jednak uzależniony od kilku czynników:


1. 18 tygodni – przy pierwszym porodzie
2. 20 tygodni – przy następnym oraz kolejnych
3. 26 tygodni – w przypadku ciąży mnogiej


Jeśli dziecko musi zostać w szpitalu ze względu na chorobę wtedy także przysługuje Ci prawo do 8 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jeśli w czasie urlopu zajdziesz w ciąży, nadal korzystasz z urlopu. Jeśli zaś ze względu na kolejną ciążę nie możesz wrócić do pracy, wtedy przysługuje Ci zwolnienie lekarskie płatne 100%.

Urlop możesz zacząć wykorzystywać już przed porodem, czyli w praktyce dwa tygodnie przed planowanym porodem. Po porodzie masz obowiązek wykorzystać 14 tygodni urlopu.


Jeśli chcesz zrezygnować z urlopu, lub jego części, ojciec dziecka może wykorzystać go i zostać z dzieckiem, podczas gdy Ty powrócisz do pracy.


Płatność za okres urlopu macierzyńskiegoPodczas urlopu ZUS, w ramach urlopu, wypłaca zasiłek macierzyński w wysokości określonej przez stawki składek, jakie są odprowadzane w przypadku mniejszych pracodawców, bądź przez pracodawcę jako pełnego płatnika składek.


Urlop wychowawczy


Według prawa urlop wychowawczy przysługuje pracownikom Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracującym kobietom i mężczyznom, by moc opiekować się dzieckiem. Nie wszyscy będą mogli z niego korzystać. Tylko osoby, które mają 6 miesięczny staż pracy, mogą pozwolić sobie na wykorzystanie urlopu. Jeśli dziecko przekroczyło 4 rok życia, nie można ubiegać się o urlop wychowawczy (wyjątkiem są dzieci niepełnosprawne). Rodzice wspólnie mogą przebywać na urlopie, ale czas wspólnej opieki nad dzieckiem nie może przekroczyć 3 miesięcy.

[-------]


Insurance having a babyCzy możesz zostać zwolniona z pracy w trakcie ciąży bądź urlopu macierzyńskiego?Pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć umowy przyszłej mamie oraz kobiecie, pozostającej na urlopie macierzyńskim. Zasada ta obowiązuje także, jeśli złożył wypowiedzenie przed twoim zajściem w ciążę, bądź zaproponował rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Pracodawca nie może także zmienić warunków pracy (czasu pracy, miejsca oraz wysokości pensji).

Czas pracy po urlopie macierzyńskim


Jeśli kobieta właśnie wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim, pracodawcy nie wolno zatrudniać kobiety w porze nocnej, a także w godzinach nadliczbowych nawet na jej prośbę.


Przerwy na karmienie dziecka


Jeśli pracownica karmi piersią, jej czas pracy redukowany jest odstępami karmienia w ciągu dnia 6/8 godzin pracy. W przypadku karmienia jednego dziecka, mamie przysługują dwie przerwy na karmienie, po 30 minut każda. Może także istnieć drugi wariant, często wybierany przez mamy. Pracownica i pracodawca mogą ustalić, zamiast przerw wcześniejsze wyjścia z pracy o godzinę, czyli równowartość dwóch przerw lub późniejsze przyjścia.

www.fit.pl