Konstrukcja lekcji fitness to sprawa dość skomplikowana - w różnorodności form i mnogości zajęć trudno odnaleźć wspólny mianownik. Domyślać się można, że czeka nas jeszcze wiele zmian, ale pewne elementy treningu są stałe
fit.pl
2014-09-17 00:00
Udostępnij
Budowa lekcji fitness

Konstrukcja lekcji fitness to dziś sprawa dość skomplikowana. O ileż łatwiej było o niej mówić wówczas, gdy na salach królował „zwykły aerobic”. Teraz w mnogości zajęć, różnorodności form o wiele trudniej odnaleźć wspólny mianownik dla wszystkich części współczesnego fitness. A to nie wszystko, bo fitness to proces, na końcu którego znajdziemy dobre samopoczucie, sprawność i zdrowie.

Domyślać się można, że czeka nas jeszcze wiele zmian, ale pewne aspekty treningu są stałe i można je odnaleźć w każdej dobrze przeprowadzonej lekcji.


I CZĘŚĆ WSTĘPNA

PRE CLASS INSRUCTIONS (wskazówki wstępne)

To część zajęć, o której zaczęto mówić stosunkowo niedawno. Szczególnie teraz, gdy pojawia się coraz więcej różnych form, zwłaszcza tych wykorzystujących dodatkowy sprzęt, trudno sobie wyobrazić zajęcia bez wskazówek wstępnych. Dzięki nim każdy nowy klient ma szansę poczuć się pewniej, zrozumieć sens i cel treningu, zapoznać ze sprzętem… Nawet wtedy, gdy mamy do czynienia z osobami zaawansowanymi warto przypomnieć o tak istotnych sprawach jak odpowiedni strój i obuwie, poprawna postawa i technika.

WARM UP (rozgrzewka)

Bez niej nie ma zajęć. Niezależnie od rodzaju, intensywności, poziomu trudności ta część lekcji musi zostać potraktowana szalenie poważnie. To czas, który trzeba bardzo dokładnie i umiejętnie wykorzystać. Naszym nadrzędnym zadaniem staje się przygotowanie organizmów ćwiczących z nami klientów do intensywniejszego wysiłku. W tym czasie podnosi się tętno, krew zaczyna szybciej krążyć, wzrasta temperatura ciała. To właśnie wtedy musimy ocenić poziom sprawności ćwiczących z nami osób, dostosować rodzaj wykonywanych ruchów i kroków do rodzaju ćwiczeń, które będą prowadzone w głównej części zajęć. Rozgrzewka musi być, bowiem adekwatna do rodzaju prowadzonych zajęć – inna przed treningiem wytrzymałościowym z choreografią a inna przed wzmacnianiem. To nie czas, który trzeba zająć, ale który należy dobrze wykorzystać, po to by:

  • zminimalizować ryzyko kontuzji,
  • poprawić elastyczność mięśni, (stretching o małej intensywności w ostatniej części rozgrzewki),
  • przygotować organizm do intensywnego wysiłku,
  • ocenić poziom zaawansowania uczestników,
  • wyegzekwować prawidłową postawę i technikę.


 

II CZĘŚĆ GŁÓWNA LEKCJI FITNESS

czyli miejsce, w którym zaczynają pojawiać się problemy

Ogólnie rzecz biorąc jest to ta część zajęć, w której realizujemy postawione przed daną jednostką treningową cele. A ponieważ są one różne – różnie wyglądają lekcje fitness,  a co za tym idzie – aerobics class2schematy ich budowy. Gdy wziąć pod uwagę trening wytrzymałościowy, którego celem nadrzędnym jest wzmacnianie układu sercowo – naczyniowego, bez wahania, w miejscu części głównej zajęć wpiszemy słowo CARDIO albo CZĘŚĆ AEROBOWA. Co będzie jednak w sytuacji, gdy ten sam, przeznaczony na część główną zajęć, czas podzielimy na dwie części i jedną zagospodarujemy ćwiczeniami wzmacniającymi, albo zdecydujemy się na same tylko ćwiczenia wzmacniające, lub idąc jeszcze dalej będziemy przeplatać jedne drugimi? Tak naprawdę nie stanowi to wielkiego problemu - wystarczy tylko część główną podzielić według założeń i gotowe! (rys.1)

Jedyne, czego trzeba się trzymać to celów, które wyznacza nam dana jednostka treningowa i z pewnością nie jest to choreografia!III ZAKOŃCZENIE

czyli … oczekiwanie na kolejny trening

I znowu problem, bo jest ono niewątpliwą konsekwencją tego, co działo się wcześniej. Zatem jeżeli w części głównej stawialiśmy na wytrzymałość – nie zapominajmy o aktywnym wypoczynku (COOL DOWN), dzięki, któremu organizmy ćwiczących z nami klientów będą miały szansę na „zwolnienie obrotów”, obniżenie tętna, uspokojenie oddechu.

Każde zajęcia kończymy stretchingiem – po to by się zrelaksować, dać odpocząć mięśniom, poprawić ich elastyczność.

 


 A

 B

 C

 D

CZĘŚĆ WSTĘPNA

PRE CLASS INSTRUCTION

WARM UP

 CZĘŚĆ WSTĘPNA

PRE CLASS INSTRUCTION

WARM UP

 

CZĘŚĆ WSTĘPNA

PRE CLASS INSTRUCTION

WARM UP

 CZĘŚĆ WSTĘPNA

PRE CLASS INSTRUCTION

WARM UP

CZĘŚĆ GŁÓWNA


AEROBIC
SEGMENT
(CARDIO)

 

 

CZĘŚĆ GŁÓWNA

AEROBIC
SEGMENT
(CARDIO)

POST CARDIO
WZMACNIANIE

 

 CZĘŚĆ GŁÓWNA

 

WZMACNIANIE

 

 

 CZĘŚĆ GŁÓWNA

CARDIO

WZMACNIANIE

CARDIO

WZMACNIANIE

 ZAKOŃCZENIE

COOL DOWN

STRETCHING

  ZAKOŃCZENIE

STRETCHING

 

  ZAKOŃCZENIE

STRETCHING

 

  ZAKOŃCZENIE

STRETCHING

 Agnieszka Czajkowska
www.fit.pl