EuropeActive przedstawia pierwsze europejskie badanie konsumenckie dotyczące fitnessu

W czwartek 7 kwietnia firma Deloitte przedstawiła na szczycie Rady Prezesów EuropeActive podczas FIBO kluczowe wnioski z unikalnego Europejskiego Badania Konsumentów w zakresie Zdrowia i Fitnessu w 2022 roku zleconego przez EuropeActive. W styczniu 2022 roku 11 000 konsumentów z 19 krajów zostało zapytanych o ich zachowania związane z korzystaniem z fitnessu.
2022-04-11 00:00
Udostępnij
EuropeActive przedstawia pierwsze europejskie badanie konsumenckie dotyczące fitnessu

Jednym z głównych wniosków płynących z badania jest fakt, że “hybrydyzacja” sektora będzie trwała. Badania wskazują, że konsumenci fitness są aktywni na różne sposoby, co przedstawiono na powyższej ilustracji. Z badania wynika, że spośród 35% wszystkich konsumentów fitness, którzy trenują w klubie;

  • 16% ćwiczy tylko w klubie
  • 7% ćwiczy w klubie i w domu
  • 3% ćwiczy w klubie i na świeżym powietrzu
  • 9% ćwiczy w klubie, na zewnątrz i w domu

DELO-8097-Fig16_KS0-1024x953

W 14 z 19 krajów liczba konsumentów, którzy ograniczyli swoje ćwiczenia fizyczne od czasu wybuchu pandemii COVID-19 przekracza liczbę konsumentów, którzy zwiększyli częstotliwość ćwiczeń, co świadczy o negatywnym wpływie blokady na poziom aktywności fizycznej ludzi. W poszczególnych krajach widoczne są różnice regionalne dotyczące popularności różnych środowisk treningowych, takich jak klub fitness, siłownia na świeżym powietrzu czy ćwiczenia w domu.

Ponad 50% konsumentów stwierdziło również, że ćwiczy fitness przynajmniej raz w tygodniu. Dane te odnoszą się także do nastrojów konsumenckich dotyczących zwiększania poziomu aktywności fizycznej, jeśli tylko ćwiczenia są możliwe w bezpiecznym środowisku. Na to, jak i gdzie Europejczycy ćwiczą, wpływa kilka nadrzędnych czynników:

  • Fitness na świeżym powietrzu, w domu i w klubie funkcjonują jako uzupełniające się elementy treningu
  • Milenialsi są siłą napędową dla rozwoju doświadczeń związanych z fitnessem
  • COVID-19 okazał się głównym czynnikiem zakłócającym rutynę w klubach fitness
  • Sprzęt i doświadczenie społeczne funkcjonują jako USP klubu fitness
  • Mały sprzęt do ćwiczeń jest motorem napędowym do ćwiczeń w domu
  • Fitness korporacyjny odblokował potencjał, by zachęcić więcej osób do uprawiania fitnessu

Branża fitness i aktywności fizycznej wypatruje cyfrowej przyszłość, jednak monetyzacja treści cyfrowych pozostaje wyzwaniem i jasne jest, że kluby fitness nadal stanowią podstawę przychodów branży. Większość osób uprawiających fitness (54%) przewiduje również, że za rok będzie korzystać z urządzenia typu wearable, co stanowi wzrost o 14 punktów procentowych w stosunku do obecnego poziomu.

Niniejsza publikacja jest częścią raportu 2022 European Health & Fitness Market Report (EHFMR), który jest dostępny (bez VAT) w cenie 399 EUR (członkowie EuropeActive tylko 199 EUR) i można go zamówić za pośrednictwem Centrum Wiedzy EuropeActive.