Emulsja tłuszczowa stosowana do odżywiania pozajelitowego, czyli w formie kroplówki może pomóc osobom po zawale - dowiedli amerykańscy uczeni. O wszystkim informuje serwis "EurekAlert"
fit.pl
2011-08-26 00:00
Udostępnij
Tłuszcz pomoże przy zawale
Intralipid, w którego skład wchodzi olej sojowy, fosfolipidy uzyskiwane z jajek i gliceryna jest wysokokalorycznym pokarmem dla osób niemogących się odżywiać normalnie. Bywa także stosowany w rzadkich przypadkach przedawkowania środków znieczulających miejscowo.

aIntralipidNaukowcy z University of California w Los Angeles wykazali podczas badań klinicznych, że Intralipid może ograniczyć rozmiary zniszczeń, do jakich dochodzi w sercu osoby po zawale, jeśli zostanie jej szybko podany po przywróceniu dopływu krwi do tkanki mięśniowej serca.

Do zawału mięśnia sercowego dochodzi najczęściej na tle miażdżycy tętnic wieńcowych. Bezpośrednią przyczyną jest najczęściej pęknięcie lub krwotok do blaszki miażdżycowej albo narastanie zakrzepu na jej powierzchni. Obecne terapie skupiają się na maksymalnym skróceniu okresu niedokrwienia, czemu służy szybkie udrażnianie naczyń wieńcowych. Jego następstwem jest jednak gwałtowne przedostawanie się tlenu i substancji pokarmowycbh do komórek w uprzednio niedokrwionych tkankach, tak zwane uszkodzenie reperfuzyjne (reperfusion injury). Jemu właśnie wydaje się zapobiegać Intralipid.

Zdaniem specjalistów dobroczynne działanie podawanej dożylnie emulsji nie ogranicza się tylko do serca - mógłby także pomóc w przypadku innych niedokrwionych narządów, a także narządów przeznaczonych do przeszczepów.

PAP - Nauka w Polsce 

www.fit.pl