Ministerstwo Zdrowia podało nową listę leków refundowanych. Lista będzie obowiązywała od 1 stycznia 2012  
fit.pl
2011-12-27 00:00
Udostępnij
Nowa lista leków refundowanych
Po raz pierwszy produkty, które znalazły się na liście mają stałe ceny i marże, które resort negocjował z firmami farmaceutycznymi. Listę opublikowano w formie obwieszczenia, zgodnie z założeniami ustawy refundacyjnej. Oznacza to, że od 1 stycznia 2012 ten sam lek będzie miał taką samą cenę we wszystkich aptekach w Polsce.

W myśl nowych przepisów lista ma być aktualizowana co dwa miesiące, co ma skutkować zmianą cen.

Każdy pacjent powinien być poinformowany przez aptekarza o możliwości nabycia tańszego zamiennika leku, przepisanego przez lekarza. Większość leków posiada swoje tańsze odpowiedniki, które nie powodują żadnej różnicy terapeutycznej. Warto skorzystać z prawa do informacji o tańszym leku.

Pojawienie się nowej listy, wywołało małe zamieszanie, między innymi wśród chorych na raka. Na nowej liście pojawiły się jedynie leki apteczne, czyli te, które pacjenci kupują sami. W obwieszczeniu brakuje leków z tzw. programów zdrowotnych oraz chemioterapii. Jednak Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że leki stosowane w nowotworach oraz schorzeniach psychotycznych, które były dotąd bezpłatne - dalej będą bezpłatne, a te dostępne za odpłatnością ryczałtową - nadal będą dostępne za opłatą ryczałtową.

Odpłatność pacjenta w przypadku większości leków będzie niższa (np. insulin, leków stosowanych w chorobach krążenia, jaskrze). Wiele leków będzie miało korzystniejszy dla pacjenta poziom odpłatności, np. leki zawierające klopidogrel z dotychczasowego poziomu 50% odpłatności trafi do grupy 30%, podobnie stanie się ze wszystkimi opatrunkami.

Dzięki negocjacjom cen leków, przeprowadzonym przez ministerstwo z firmami farmaceutycznymi, udało się uzyskać oszczędności, które umożliwią dopisywanie do listy leków refundowanych kolejnych substancji.

Leki będą wprowadzane na listy refundacyjne w drodze decyzji administracyjnej (obwieszczenia), a nie jak do tej pory - rozporządzenia ministra zdrowia

Ustawa refundacyjna wprowadza obowiązek zawierania przez apteki umów z NFZ, w których zobowiążą się one do przestrzegania cen ujętych w obwieszczeniach zawierających wykazy produktów refundowanych.

www.senior.fit.pl